Kunnen onze zitbanken nog dit jaar verfraaid?

We vrezen er sterk voor !
De opdracht om de zitbanken (en houten bruggetjes) in de stad nog dit jaar 2015 te verfraaien werd door het schepencollege eind september uitgeschreven. De raming bedroeg 14.526 euro. Intussen zijn er drie offertes binnengelopen. De laagste inschrijver pakte uit met een bedrag van 28.277 euro, dat is nog 94 procent hoger dan de raming. Een andere inschrijver vroeg 39.292 euro en de derde zelfs 69.024 euro.

De werken zijn dus niet gegund wegens abnormaal hoge prijzen, en we zijn intussen eind november.
Het kan niet anders: het bestek was onduidelijk, en de raming voor de bruggetjes was er volkomen naast.
(Soms staan we verbaasd over het feit dat in bepaalde technisch moeilijk of zeldzame opdrachten voor werken of leveringen de ramingen van de ambtenarij dan wel toch heel nauwkeurig zijn…)