300 betalende bezoekers in het Broelmuseum ??!

Gisteren voerden op Radio 1 voormalig burgemeester Stefaan De Clerck (CD&V) en huidig burgervader Vincent Van Quickenborne (VLD) een debat over het gevoerde beleid van de tripartite (VLD, SP.a en N-VA) tijdens eerste drie jaren van de nieuwe legislatuur.
Toen De Clerck zijn ongenoegen uitsprak over de sluiting van het Broelmuseum werd hij daarbij gecounterd door Van Quickenborne met de stellige mededeling dat het desbetreffende museum in één jaar slechts 300 betalende bezoekers in huis kreeg.
300, afgerond.

De Clerck bestempelde die berichtgeving als een leugen en bezorgde de nieuwe burgervader een papiertje met de juiste cijfers.
Die volgen hierna. Onze bron: het jaarverslag 2014 van de vzw Stedelijke musea.

Het Broelmuseum bereikte 17.918 bezoekers in 2014.
– Zowat 70 procent kwamen vanwege allerhande acties (waar niemand iets kan tegen hebben) gratis binnen. Het gaat om 12.643 personen (kinderen onder de 13 jaar inbegrepen).
– Zowat 15 procent (2.688 personen) genoten van een reductie. (Groepen bijvoorbeeld.)
– 14 procent (2.587 personen) kregen helemaal geen reductie.

In 2014 waren er dus 5.275 betalende bezoekers.
Waarom liegt de burgemeester hier nu over?
Kunnen de schepen van cultuur en de bestuursleden van het museum zich verenigen met dit soort berichtgeving?

Ter info nog de bezoekerscijfers over de laatste tien jaar.
De schommelingen zijn te wijten aan bepaalde al of niet grootscheepse tentoonstellingen in het betreffende jaar.

2005: 15.206
2006: 29.576
2007: 12.845
2008: 19.935
2009: 16.933
2010: 10.931
2011: 20.213
2012: 15.156
2013: 30.474
2014: 17.918