Het rommelt nu wel echt (alweer) binnen de N-VA

In een vorig stuk (2 september, vers van de pers) vertelden we dat N-VA’er en voorzitter van de gemeenteraad Piet Lombaerts het ontslag eist van (nu onafhankelijk) raadslid Steve Vanneste als voorzitter van de gemeentelijke vzw Stedelijke Musea.
Nu blijkt dat Lombaerts zelf de plaats wil innemen van zijn vroegere partijgenoot Vanneste. Uit onvrede met de gang van zaken zou schepen Catherine Waelkens (ook N-VA!) haar ontslag indienen als bestuurder van die vzw. De partij moet nu twee kandidaten zien te vinden om de lege plaatsen op te vullen. En er is al geen ijzeren voorraad meer.
Dit wordt een waar vervolgverhaal. Komt er een kettingreactie? Wanneer zal schepen Waelkens er helemaal de brui aan geven?
Hoe situeren de twee nieuwe ex-VB’ers zich in de deze deurenklucht?

En dan hebben we nog de historie zonder eind rond de N-VA-schepen van cultuur en sport An Vandersteene.
Haar bevoegdheid over de ontmoetingscentra is ze al kwijt. Nu is zij (een voormalige lerares!) haar bevoegdheid over onderwijs letterlijk afgenomen. Als bespottelijke troostprijs krijgt ze van de burgemeester het stadsarchief in handen. En over cultuur heeft zij in de praktijk ook nog weinig te vertellen. De feitelijke chef (beslisser) in die sector is de kabinetschef van de burgemeester, Mieck Vos.
Het wordt straks (14 september) een woelige gemeenteraad.

Naar een “poule” van (vijf?) stadsfotografen

Het team communicatie van stad evenals de dienst Bestuur en Organisatie van het OCMW schakelt vaak externe fotografen in voor diverse opdrachten: foto’s van persmomenten, reportages, evenementen, portretfoto’s zoals voor de stadsinfogidsen de stadskrant, campagnebeelden, jaarverslagen, enz.
Om niet telkens een nieuwe procedure op te starten of telkens met aparte bestelbonnen te werken wil men voortaan voor de komende vier jaar een team van fotografen vastleggen voor vijf percelen: 1) persmomenten, 2) reportages en evenementen, 3) portretten, 4) campagnebeelden en 5) luchtfotografie.

Eén fotograaf kan evenwel meerdere percelen toegewezen krijgen.
En de opdracht garandeert geen exclusiviteit. Men kan nog altijd op andere niet verkozen fotografen beroep doen. Bijvoorbeeld op de in stad bekende “pertrettentrekker” Tony D. Voorts geldt voor de opdracht geen afnameplicht zodat de opdrachtnemer geen beroep kan doen op een schadevergoeding.

Als wijze van gunnen kiest men voor een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking.
De gunningscriteria zijn: de prijs, de kwaliteit én specialisatie, flexibiliteit en samenwerking.
De raming voor 48 maanden voor stad alleen bedraagt 65.954 euro (incl. BTW):
– perceel 1: 6.050 euro
– perceel 2: 21.780 euro
– perceel 3: 15.125 euro
– perceel 4: 19.360 euro
– perceel 5: 3.630 euro.

Wie deel uitmaakt van de jury weten we niet.
Bij ons weten is er nog altijd geen officiële bekendmaking gebeurd. Zeker niet op de website van Stad. Zijn er al enige insiders hiervan op de hoogte?

Raadslid Steve Vanneste moet weg uit het bestuur van de Stedelijke Musea

UPDATE onderaan

Begin juli is N-VA-raadslid Steve Vanneste uit de partij gezet.
Dit gebeurde voornamelijk onder instigatie van volksvertegenwoordiger Axel Ronse, een immense ijdeltuit alhoewel en nochtans géén Kortrijkzaan. Binnen de partij was de plaatselijke voorzitter Geo Verstichel daar niet zo heel gelukkig mee, evenmin als de N-VA-schepenen Catherine Waelkens en Rudolphe Scherpereel. Ten gevolge van deze royering en voornamelijk op aanstoken van Piet Lombaerts (N-VA, voorzitter van de gemeenteraad) is nu tevens met aandrang aan Vanneste gevraagd om ontslag te nemen als voorzitter van de gemeentelijke vzw Stedelijke Musea.
Maar Vanneste wil dat in het geheel niet. Hij wil van geen wijken weten want vindt totaal niet dat hij in die functie enige misstap heeft begaan.

Wat nu?
Volgens de statuten van de gemeentelijke vzw (art. 10) kan de gemeenteraad een einde maken aan het mandaat van een vertegenwoordiger van Stad in de vzw en tegelijk voorzien in een vervanging. (Volgens dezelfde statuten kan de gemeenteraad beslissen om de aanwijzingen te herroepen. In voorkomend geval zijn de betrokkenen van rechtswege ontslagnemend en blijven zij in functie tot hun vervangers zijn benoemd.)

Probleem is wat er gaat gebeuren bij de stemming in de gemeenteraad.
Toen Vanneste besliste om verder als onafhankelijk raadslid door het (politieke) leven te gaan had de triparite slechts een meerderheid van 21 op 41 raadsleden. Maar intussen hebben de VB’ers Maarten Seynaeve en Isa Verschaete zich geout als N-VA’ers. Binnen de meerderheid (nu met 23) mogen er dus niet al teveel leden afwezig zijn bij de stemming of op dat cruciale moment eventjes een tactische plaspauze inlassen.

Een zeer vervelende kwestie voor de N-VA is nog dat men binnen de eigen gelederen moeilijk een vervanger zal vinden.
Schepen Catherine Waelkens – die al in het bestuur van de musea zetelt – zal uit onvrede met de gang van zaken weigeren om het mandaat op te nemen. De schepen van cultuur An Vandersteene komt niet in aanmerking. Raadslid Kelly Detavernier is al co-voorzitter van de gemeentelijke vzw “Feest in Kortrijk”. In feite blijft enkel nog N-VA-raadslid Liesbeth Maddens over als mogelijke kandidaat. Maar zij is al voorzitter van het bestuur van het cultureel centrum (de Schouwburg)…

Er is nog een theoretische mogelijkheid om de huidige voorzitter uit te schakelen. Te royeren.
Volgens art. 11 van de statuten kan de Algemene Vergadering beslissen tot uitsluiting van een bestuurslid. Maar dit moet gebeuren met een materiële en formele motivering. Die zal men niet vinden want voorzitter Vanneste kan geen enkele fout of tekortkoming worden aangewreven. Overigens moet die uitsluiting goedgekeurd door een 2/3de meerderheid en die zal men ook niet vinden in de Algemene Vergadering.

UPDATE
Piet Lombaerts (N-VA) wil de plaats innemen van Vanneste (uit de partij gezet).
Uit onvrede over de gang van zaken zou schepen Waelkens (N-VA) haar ontslag indienen als bestuurder van de vzw Musea…