Kortrijk krijgt geen stadsdichter, wel een “letterzetter”…

De in Kortrijk geboren dichter Luuk Gruwez (°1953) wijdde in de bundel “Vuile manieren” uit 1994 een gedicht aan zijn geboortestad. Dat ging dan zo: “Kom lieve bommen, val op Kortrijk (…) donder neer, verpletter Kortrijk (…) maar spaar de hoeren van de Papenstraat (…)”
Als hij alhier stadsdichter was geweest hadden een aantal regels waarschijnlijk ietwat anders geklonken.

In het bestuursakkoord van de tripartite stond letterlijk en zonder omhaal: “We moeten werken aan een stadsdichter. Er komt meer aandacht voor poëzie in het straatbeeld”. (Zie het “Plan Nieuw Kortrijk, pag. 53.)
Dat idee is nu uitgebreid. In het meerjarenplan (actie 09.02.10) in verband met de bibliotheekwerking wil men jong literair talent ondersteunen met een tweejaarlijkse stadsdichter – jawel, maar dan “als ambassadeur en coach“. Dat klinkt al helemaal anders. Een ambassadeur van Kortrijk zal niet vragen om bommen op de stad te gooien. En waarom wordt de stadsdichter nu plots een coach, een mentor?

Inmiddels heeft het schepencollege de oorspronkelijke doelstelling nog meer omgeturnd.
Het spoor van een traditioneel stadsdichterschap is verlaten. (Stel dat die dichter zich zou ontpoppen als een ongeleid projectiel!)
Men heeft het nu over een “letterzetter” die een collectief van jongeren (minder dan 30 jaar) uit de regio moet coachen. Dat collectief bestaat uit jongeren die zelf poëzie schrijven (“onder welke vorm dan ook”) en/of zich muzisch uiten (dans, muziek, film, beeldende kunst, theater) met ‘het woord’ als centraal thema in hun werk.
Kortom, een jonge artiest die een gouden zonsondergang boven de Leie schildert en daar een verrassend woordje aan toevoegt (“dit is geen gouden rivier meer”) maakt kans om toe te treden tot het collectief. Ook als hij/zij uit Menen afkomstig is.

Wat verwacht men van die letterzetter?
Toch wel wat meer dan is beschreven op website van Stad.
– Hij/zij heeft een eigen netwerk uitgebouwd.
– Hij/zij heeft literaire werken gepubliceerd.
– Hij/zij geniet een zekere reputatie bij een jong en tegelijk breed publiek.
– Hij/zij beschikt over educatieve competenties om jonge talenten te begeleiden.
– Hij/zij gaat samen met een educatieve organisatie op zoek naar manieren “om in te breken in het educatieve parcours die jet collectief aflegt”.
– Hij/zij bezit de uitstraling om aandacht te trekken voor allerhande projecten.

De letterzetter krijgt dus bijstand van een (nog niet gekende) deskundige cultuureducatieve organisatie. Die zal op basis van de noden van het collectief workshops/ateliers ontwikkelen. De organisatie zal tevens een tussenschakel zijn met bovengemeentelijke sectororganisaties en/of uitgeverijen, schrijvers, koepelorganisaties.

Wanneer is de letterzetter geslaagd in zijn opdracht?
De voornaamste indicator is het aantal succesvolle ‘toonmomenten’. Minimaal zes in een periode van twee jaar. Verder moet de letterzetter middels een portfolio van ieder jong talent bewijzen wat de geleverde prestaties zijn (publicaties, deelnames aan wedstrijden, toonmomenten). Om het imago van de stad te verjongen moet hij er ook in slagen om met zijn projecten minimaal één vermelding te krijgen in de nationale pers en twee tot tien in de lokale/regionale pers.

Hoeveel bedraagt het ereloon voor de letterzetter?
2000 euro per jaar.

Hoeveel mag het project nog kosten?
– Aanstelling van de jury: 1.500 euro (enkel in 2015).
– Educatieve werking: 2000 euro.
– Promotie en ander kosten: 2.000 euro.
– Start- en slotfeest: 1.500 euro.

P.S.
Kandidaturen voor het letterzetterschap moet binnen tegen 28 januari !

De kostprijs van het kerstgebeuren en eindejaar in stad (2014-2015)

Kortrijkzanen weten dat graag, wat stadsevenementen kosten. Tenslotte betalen we dat allemaal zelf. We krijgen gewoon “sigaren uit eigen doos”, zoals de Hollanders dat zo mooi en accuraat beschrijven.
“Winter in Kortrijk” (WIK) liep dit jaar van zaterdag 6 december 2014 tot en met zondag 4 januari 2015.
Voor zover gekend liepen de directe kosten voor Stad en FIK (Feest in Kortrijk) dit maal – in vergelijking met vorig jaar – absoluut niet heel hoog op.
We proberen dit infra nog enigzins te verklaren.

Uitgaven geput uit het budget ‘Imago’: 47.000 euro (Vorig jaar: 71.524 euro.)
– Programmatie (vergoeding voor FIK): 12.000
– Verlichting Broeltorens en Belfort (door Fami): 20.000
– Communicatie (vergoeding aan Handelsdistrict): 15.000

Uitgaven geput uit het budget ‘Evenementen’: 23.615 euro (vorig jaar: 103.095 euro)
– Ophangen en afnemen van verlichting in de deelgemeenten, Overleie, Doorniksewijk: 11 maal 1.250 = 11.250
– Plaatsen van LED-kerstboom op Veemarkt: 7.865
– Opening van Winter in Kortrijk en Super Shopping (vergoeding aan Theatech): 2.500
– Vuurwerk (Theatech): 2.000

Uitgaven geput uit budget ‘Communicatie’: 6.200 euro (vorig jaar: 25.000 euro)
– Aankondigingsborden (vergoeding aan Akzie): 2.000
– Overdruk Stadskrant (drukkerij Delabie): 4.200

Uitgaven beschouwd als ereloon: 2.666 euro (geen vergelijking mogelijk)
– Animatie opening WIK en Super Shopping: (vergoeding voor Bolwerk): 2.600

SUBTOTAAL directe kosten voor Stad: 79.415 euro.

WAT TELLEN WE DAAR NU NOG BIJ ?
– De nieuwjaarsreceptie voor de bevolking: 15.400 euro
– De gedane kosten gedaan door FIK: 80.000 euro (Volgens co-voorzitter Arne Vandendriessche in ‘Het Laatste Nieuws’. We weten niet of dit inclusief de stadsvergoeding van 12.000 euro is.)
Zo komen we aan een nieuw (sub)totaal van laat ons zeggen 174.815 euro.

MAAR !
In het lijstje van de kosten voor Stad ontbreken me dunkt enkele elementen:
– raamverlichting van het stadhuis (vorig jaar: 19.384 euro)
– ophangen en afnemen van verlichting in andere straten dan hierboven vermeld: X euro?
– receptie op het stadhuis bij de opening van WIK: X euro?
Рde kerstverlichting in het Begijnhof (dag ̩n nacht!): helemaal door het OCMW betaald?
– sonorisatie: X euro?

Tenslotte ontbreken bij het overzicht van de kostenberekening telkenjare grote posten:
– energiekosten (elektriciteit!)
– inzet van stadspersoneel, politie en brandweer (overuren?)
– logistiek en materiaal (wagens, kranen)
– verzekeringen
– enzovoort?

BESLUIT
We weten niet wat WIK heeft gekost, en zullen het ook nooit weten
.

Vorig jaar waren de kosten voor Stad begroot op niet minder dan 232.125 euro. Dedju.
Een vergelijking is moeilijk te maken.
– De “kerstcadeaus” op de Grote Markt moesten toen nog gekocht: + 22.082 euro. (Kostten nu niks?)
– De raamverlichting van het stadhuis moest aangelegd: + 19.384 euro. (En nu?)
РBID kreeg en vergoeding van 36.500 euro voor het aanbrengen van kerstbomen bij winkels, het aanleggen van terrassen bij caf̩s, straatverlichting.
РEr is v̩̩l meer geld besteed aan communicatie (25.000 euro!)

TOT SLOT:
BESTE WENSEN VAN DE VOLTALLIGE REDACTIE VAN KORTRIJKWATCHER !!

Kortrijkwatcher bestaat tien jaar…

Er zijn intussen 2070 stukken gepubliceerd.
Het woord vooraf van toen, een soort ten geleide, is nog altijd voor 100 procent geldig.
Zie “over kortrijkwatcher” in de kolom rechts bovenaan.
Er moet nog steeds geen jota aan veranderd.

We bedanken de trouwe lezers.
Het ergste wat een kortrijkwatcher kan overkomen is dat men zegt: “hij had niets dan vrienden.”

De kostprijsberekening van de te bouwen fuifzaal: een geval van hogere wiskunde

Er komt op Kortrijk-Weide in het verlengde van de vroegere NMBS-loods (waar nu het jeugdcentrum Tranzit is ondergebracht) een middelgrote fuifzaal.
Als budgettaire doelstelling had het schepencollege ooit een bedrag van 2,1 miljoen euro in gedachten. Wel te verstaan: exclusief BTW en exclusief erelonen.

Op 19 mei 2014 heeft het schepencollege de studieopdracht gegund aan “B-architecten” uit Antwerpen op basis van hun ingediende visie. Oorspronkelijk (in januari van vorig jaar) waren er niet minder dan 42 kandidaat-dienstverleners waarvan vijf uit Kortrijk. Na selectie en veel overleg bleven er nog vijf geselecteerden over. (Eén bureau uit Kortrijk was er toen nog bij.) De inschrijvingsprijzen van de kandidaten zijn nooit officieel gepubliceerd in de notulen van het College. (Bij een offerteaanvraag is het overigens niet noodzakelijk de laagste inschrijver die de opdracht krijgt.)

Vanwege het vele palaver met allerlei instanties en personen is het bureau “B-architecten” pas is in oktober vorig jaar met een vierde (finale!) voorontwerp op de proppen gekomen. Raming van de kostprijs: 2.425.733,80 euro, exclusief BTW.
Het studiebureau kon deze verhoging van de prijs wel degelijk verantwoorden. (Het zou ons niet verbazen als de bijkomende werken net het gevolg waren van de vele overlegronden.)
Er moest een hoogspanningscabine geïntegreerd in het gebouw die tegelijk de loods, de fuifzaal en het nieuwe zwembad zou bedienen. Er is gevraagd om een terras en om een rokersruimte te voorzien in de loods. De lift moest groter en de deuren breder. Om vandalisme te voorkomen zou men stalen deuren installeren en moest ook het sanitair in roestvrij staal. Men wou ook nog een alarmsysteem “met toespraak”. Er waren bijkomende maatregelen nodig voor de brandveiligheid.

Vereenvoudigingen

Het stadsbestuur vond de geschatte 2,4 miljoen veel te duur en heeft – waarschijnlijk alwéér met veel overleg – naar besparingen gezocht. “Vereenvoudigingen” voor een totaal bedrag van 165.151 euro.
Enkele grote vereenvoudigingen:
– geen groen dak meer (-74.049 euro)
– eliminatie van plooiwanden (-51.730 euro)
– eliminatie van schaarhekkens aan de bar (-28.972 euro)
– halveren van de oppervlakte aan binnenramen (-12.967 euro).

En zo komen we tot een nieuwe raming van het schepencollege: 2.260.621 euro. Excl. erelonen en BTW.
Maar dat dacht u.
U kent de totale projectkost nog niet. Die raamt men op 2.706.715 euro. Exclusief BTW maar nu incl. erelonen.

Een overzicht van de posten:
– werken basisprogramma (raming!): 2.260.621 euro
– ereloon (10 procent op de gunningsprijzen die evenwel nog niet gekend zijn): voorlopig 226.062 euro
– meerwerken (?): 79.121 euro
– contractuele herzieningen: 33.909 euro
– twee takelbare lichtbruggen: 40.000 euro
– fietsenstallingen (200 fietsen): 12.000 euro
– compensatie warmtenet: 25.999 euro
– compensatie regenwater: 5.000 euro
– nutsaansluitingen: 20.000 euro
– ereloon EPB-verslaggever: 3.000 euro
Рereloon veiligheidco̦rdinator: 2.000 euro.

TOTAAL: 2.706.715 euro, exclusief BTW.
Maar nu moet u weten dat er in het budgettair meerjarenplan een verbinteniskrediet is opgenomen van slechts 2.499.879 euro.

Gelukkig heeft men HOWEST kunnen meesleuren in het bad.
De hogeschool is bereid om voor 500.000 euro te participeren in het project.
– Voor 250.000 euro in het basisprogramma in ruil voor een langdurige gebruiksovereenkomst als bevoorrechte partner.
– Voor nog eens 250.000 euro om de fuifzaal te kunnen gebruiken als exposure platform voor hoogtechnologische multimedia.

P.S.
De timing van het project is verlaat.
Aanvankelijk dacht men dat de werken al zouden zijn aanbesteed in december vorig jaar.
Nu wordt dat iets tussen april en mei 2015. Aanvang van de werken: september 2015 i.p.v. maart.