Naar een fusie-oefening van onze huisvestingsmaatschappijen (1)

Op Kortrijkse grondgebied (en soms tegelijk elders) zijn niet minder dan vijf sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM’s) actief. Daarnaast houden zich nog onledig met woonbeleid: De Poort (Sociaal Verhuurkantoor), het OCMW, het Vlaams Woningsfonds. En elk van deze maatschappijen hanteert zijn eigen inschrijvings-, toewijzings- en financieringssysteem.
Ook het stadsbestuur zelf bekommert zich om allerlei vormen van goedkoop en warm en duur wonen.
De Stad wil nu als regisseur van het woonbeleid een dossier uitwerken om tot één grote fusiemaatschappij te komen voor al de huisvestingsmaatschappijen.
Deze fusie-oefening vereist juridische begeleiding. Daarover later meer.
Het College heeft eind vorig jaar besloten om voor de uitwerking van het dossier twee (en slechts twee) advocatenkantoren aan te schrijven die vertrouwd zijn met een multidisciplinaire aanpak en over een grote expertise terzake beschikken: Eubelius (Kortrijk) en Stibbe (Brussel). Wie wint er de opdracht, denkt u?

Maar nu eerst een overzicht van de vijf SHM’s alhier.
Verder nog een stand van zaken over de aandelen van Stad bij die SHM’s.

Goedkope Woning S.M
– werkgebied: Kortrijk
– aantal woningen: 1400
– aantal leden RvB: 9
– directeur: Ilse Piers
– aantal medewerkers VTE (incl. directeur: 6)

cvba Zuid-West-Vlaanderen SHM
– Kortrijk, plus 12 gemeenten voor koopwoningen
– 513 (huurpatrimonium)
– 15
– Dries Cuvelier
– 8

Eigen Haard C.V (Zwevegem)
– Kortrijk, Zwevegem, Kooigem, Anzegem, Avelgem
– +- 1100
– 14
– Luc Vanhulle
– 8

De Leie C.V.
– Kortrijk, Wervik, Avelgem, Kooigem, Mesen, Heuvelland
– +- 1200
– 15
– Max Christiaens
– 8

Eigen Haard is Goud Waard (Lauwe)
– Kortrijk, Rekkem, Lauwe, Aalbeke, Marke, Rollegem
– +- 850
– 19
– Geert Suestrone
– 4

DEELNEMINGEN VAN STAD IN DE SMH
(Stand van begin 2014. Blijft sinds vele, vele jaren altijd onveranderd. In ons archief van 2006 vinden we dezelfde deelnemingen terug)

Goedkope Woning S.M
– 7.800 aandelen
– deelnemingen (totaal debet): 19.336 euro
– nog te storten deelnemingen (totaal credit): 14.501 euro

cvba Zuid-West-Vlaanderen SHM
– 2.998 aandelen
– deelnemingen: 18.587 euro
– nog te storten: 9.570 euro

Eigen Haard C.V
– 30 aandelen
– deelnemingen: 371 euro
– nog te storten: 278 euro

De Leie C.V.
– 84 aandelen
– deelnemingen: 2.082 euro
– nog te storten: 1.561 euro

Eigen Haard is Goud Waard C.V.
– 1.720 aandelen
– deelnemingen: 8.527 euro
– nog te storten: 6.395 euro