Schimmels doen erfgoeddepot van de bib verhuizen

Onze stadsbibliotheek in de Leiestraat bezit een unieke en enorme verzameling van incunabelen, handschriften, oude drukken, prenten, kaarten, allerhande iconografisch materiaal.
Dat alles is voornamelijk afkomstig uit de zogenaamde (vier) historische fondsen: Goethals-Vercruysse, Leopold Slosse, Joseph de Bethune en het Stadsfonds.
Het erfgoeddepot is evenwel al méér dan twee jaar om hygiënische redenen niet meer toegankelijk voor het publiek omdat in juni 2012 in twee magazijnen schimmelvorming is vastgesteld. Er was toen sprake van een besmetting met pluimschimmel van 60 strekkende meter plankkasten.

De bewaaromstandigheden van dat erfgoed zijn nog altijd niet ideaal en zullen dat ook nooit worden. Het gebouw is immers ontworpen om dienst te doen als supermarkt! (Weet u nog? De Priba!)
De besmetting blijft dus nog altijd latent aanwezig in het depot en kan bij slechte weersomstandigheden (veel regen) weer opflakkeren. Vandaar dat nu het drastische besluit is genomen om geheel het historisch erfgoed over te brengen naar het Rijksarchief Kortrijk. (Nu de huidige coalitie toch geen nieuwe bibliotheek wil bouwen zat er eigenlijk niets anders op…)

Maar vooraleer die bewaargeving kan gebeuren wil men uiteraard overgaan tot een professionele behandeling van minstens de aangetaste delen. Daarvoor werden inmiddels drie gespecialiseerde bedrijven aangeschreven om een offerte uit te brengen. Stad raamt de kosten op 50.000 euro en zal die zelf betalen. De speciale verpakking van al dat materiaal zal gebeuren door het personeel van het Rijksarchief. De meerkost hiervoor wordt geraamd op 21.000 euro. (600 strekkende meter maal 35 euro.) Die kost wil Stad recupereren door aan het Rijkarchief een jaarlijkse bijdrage van 5.000 euro te vragen om hiermee de kosten van de inventarisering en de digitalisering te dekken.