Stadsinfo over “Stal 13”

De recent verschenen Stadskrant van de maand oktober besteedt eindelijk de nodige aandacht aan een uniek – maar nog te weinig bekend – puur Kortrijks initiatief om moeilijk handelbare jongeren (“met een hoek af”) terug op het rechte pad te brengen.

We hebben het over Stal 13, een opknapperij waar allerhande meubels (ook lampen, etc) op een creatieve wijze als het ware worden herschapen tot een designobject. Tot “pièces uniques” met hoge toegevoegde waarde.

De jonge mensen die er komen werken hebben al een lang en moeizaam parcours langsheen werk- en welzijnsdienst achter de rug, evenwel niet altijd zonder veel succes. (Moet kunnen.) In het atelier van Stal 13 (gelegen in de Sint-Janslaan 13, vandaar de naam) benadert men ze op een specifieke manier vanuit hun eigenheid en niet vanuit de doelgroep waaruit ze eventueel zouden kunnen behoren.

Stichter en atelierverantwoordelijke Peter Vermeulen verricht er onnoemlijk veel schoon werk.
Goed dus dat onze Stadskrant ietwat uitvoerig aandacht schenkt aan dit innovatief experiment. (Partners zijn vzw Bolwerk, vzw Mentor, VZW De Bolster, vzw Kringloopcentrum Zuid-West-Vlaanderen en het OCMW.)

De Stadskrant maakt eventjes gewag van het feit er tussen Stad en Stal 13 een overeenkomst is gesloten maar rept verder niet over de inhoud ervan. Over de jaarlijkse toelage voor het atelier komen we niets te weten.
Die zou dus nog voor dit jaar 34.500 euro bedragen. Volgend jaar 48.500 euro, in 2016 en 2017 54.000 euro, in 2018 55.500 euro en tenslotte in 2019 58.250 euro.

Het is een traditie dat de Stadskrant het zelden of nooit heeft over de financiële consequenties van een of ander project.
In het oktobernummer bijv. nog een artikel over de 66 camera’s in het centrum van de stad, maar geen woord over de kostprijs ervan.

Er is ook logistieke steun verleend aan Stal 13. Het atelier in de Sint-Janslaan is gevestigd in een pand dat toebehoort aan het Stadsontwikkelingsbedrijf (S0K). En het OCMW staat in voor sociale begeleiding middels een 0,2 VTE personeelsinzet.
Staat niet te lezen in de Stadskrant.

Maar het meest onwaarschijnlijke in de berichtgeving van ons plaatselijk staatsblad over Stal 13 is het feit dat men doet alsof die samenwerkingsovereenkomst tussen het atelier en Stad al in werking is.
De overeenkomst is tot stand gekomen op 26 juni 2014 en is door het Schepencollege van 14 juli goedgekeurd.
Welnu, de tekst van overeenkomst is nog altijd niet voorgelegd aan de gemeenteraad en ook niet aan het OCMW. Staat ook niet geagendeerd op de eerstkomende gemeenteraad van 12 oktober…
Dat is volstrekt abnormaal.
Zowat iedere gemeenteraad is een pas uitgewerkte samenwerkingsoveenkomsten met vzw’s voorgelegd. Deze maand bijv. met AjKO. Vorige maand met Groep Intro en het Oranjehuis en met Quindo. In juli met de vzw Designregio, Mobiel en De poort.b

Wat nu?
Officieel moest het convenant al ingaan op 1 juli van dit jaar en zou 50 procent van de toelage van 34.550 euro in september zijn uitgekeerd.
Vanwaar al deze laattijdigheid?

P.S.
Een Stadkrant met ambtenaren als redacteurs doet uit de aard der zaak aan zelfcensuur. Door de keuze van de onderwerpen (niet veel schrijven over belastingen en begrotingstekorten) en door het verzwijgen van bepaalde aspecten bij de zaken waarover men dan toch bericht.
Toen VLD en SP nog in de oppositie zaten vroegen de fracties om maandelijks wat ruimte te krijgen in de Stadskrant.

P.S.
Stal 13 heeft een mooie en informatieve website, plus een periodieke nieuwsbrief.

Politiekosten naar aanleiding van KVK-wedstrijden

Politieraadslid Maarten Seynaeve (voorheen VB, nu onafhankelijk raadslid) heeft opgevraagd hoe hoog de politiekosten oplopen bij wedstrijden van onze Koninklijke Voetbalclub.
Hij kreeg de cijfers voor de jaren 2012 en 2013.

Voor alle 53 KVK-matchen van het kalenderjaar 2013 samen bedroegen de kosten voor de politiebegeleiding in het totaal 117.618 euro. (In dit bedrag steken voor 54.149 euro zgn. “extra-uitgaven” die niet nader zijn toegelicht.)

De duurste match in het werkjaar 2013 kostte aan politiebegeleiding 11.724 euro en is gespeeld op zaterdag 9 februari 2013 tussen KVK en AA Gent. Er waren toen 13 politiemensen ingeschakeld, waar van 4 zgn. HYCAP. Dat zijn speciaal voor manifestaties getrainde politiemensen van andere zones dan PZ Vlas. (Slaan die extra-uitgaven misschien op de inzet van die “gehypothekeerde capaciteit”?)
Aantal uren inzet in het totaal: 49,6. Dat is een gemiddelde van 263 euro per uur. Per persoon: 1.302 euro.

Andere kostelijke wedstrijden waren:
– zondag 1 december: KVK versus Zulte Waregem – 8.264 euro.
– zaterdag 6 april: play-off II KVK versus KAA Gent – 7.976 euro.
– zondag 3 maart: Cofidis Cup 1/2 finale KVK versus Cercle Brugge – 6.865 euro.
– zondag 20 oktober: KVK versus Club Brugge – 6.495 euro.

De goedkoopste wedstrijd?
Vrijdag 12 juli 2013: vriendschappelijke match tussen KVK en Cercle Brugge- slechts 308 euro.

Raadslid Seynaeve kreeg ook een cijfermatig overzicht van de politie-inzet bij thuiswedstrijden tijdens het seizoen 2012-2013.
Het hoogste aantal politiemensen is ooit ingezet voor de match van 14 september 2012 tussen KVK en Club Brugge: 27 in het totaal waarvan 5 HYCAP en zelfs 9 van de federale politie. Aantal uren: 121,5 !

Andere risico-matchen waren blijkbaar:
– KVK versus RSC Anderlecht op 28 juli 2012: 24 manschappen waarvan niet minder dan 15 HYCAP. Aantal uren: 102 !
– KVK versus Standard Luik op 30 september 2012: 22 manschappen waarvan 15 HYCAP. Aantal uren 93,5.

Totale inzet van manschappen in de competitie van het seizoen 2012-2013, exclusief play-offs: 195 (waarvan 67 HYCAP).
– Per wedstrijd is dat gemiddeld 13 politiemensen, waarvan 4,4 HYCAP (Het minimum aantal is 9 manschappen.)
– Totaal aantal uren (incl. HYCAP): 855. Gemiddeld 57 uren.
– Puur politiemensen uit de politiezoen VLAS: gemiddeld 7,9 personen met een gemiddelde van 34,83 aantal uren.