De pakmadams brengen veel geld op

“Naheffingen op betalend parkeren” noemt men dat heel deftig.  De boetes die je krijgt bij het ontbreken van “een geldige parkeersessie”.  25 euro. Ongelooflijk hoeveel die (15?) parkeerwachters opbrengen.

Hierna een overzicht van de maandelijkse ontvangsten gedurende de eerste helft van dit jaar, samen met het aantal “ingeschrevenen”. Maar de maand juni ontbreekt weer in de archieven, om een reden die we niet kennen.

januari : 3.560 ingeschrevenen / 89.000 euro
februari: 3.489 / 87.255
maart: 2.633 / 65.825
april: 2.711 / 67.775
mei: 2.325 / 58.125
juni: ?
juli: 2.447 / 61.175

Totaal, zonder de maand juni:  429.155 euro.

Wie zo’n boete krijgt kan een bezwaarschrift indienen bij het schepencollege. Je wordt dan gevraagd om te verschijnen op een hoorzitting. De annulatie van de naheffing gebeurt zelden of nooit.  Aangezien sms-parkeren niet zo eenvoudig  is wordt de boete  wel eens kwijtgescholden bij een eerste vergissing. Later niet meer!

Tegen de beslissing van het schepencollege kan men nog beroep instellen bij de rechtbank van eerste aanleg in Brugge, maar niemand doet dat.