Een belasting die heel veel opbrengt

Op de huis-aan-huis verspreiding van niet-geadresseerd reclamedrukwerk wordt een belasting geheven. 0,050 euro per verspreid exemplaar. (Er bestaan een aantal vrijstellingen.)

Hierna per maand de inkohiering van het aantal  belastingplichtigen  met  de ontvangsten voor de eerste helft van dit jaar. Helaas beschikken we (om een niet gekende reden) niet over de inkohiering van de maand juni.

januari: 75 ingeschrevenen / 120.457 euro

februari: 57 / 94.065

maart: 93 / 163.530

april: 98 / 152.414

mei: 112 / 182.305

juni: ?

juli: 87 / 146.919

Totaal, zonder de inkohiering van juni:  859.690 euro.

Als we voor juni een maandelijks gemiddelde aanrekenen van 171.938 euro zou de opbrengst van een half jaar dus alreeds méér dan één miljoen  bedragen.

Maar !

Voor 2013 bedraagt het nog te innen vastgesteld invorderingsrecht niet minder dan 348.481 euro.

Alleen al voor juni van vorig jaar heeft Stad nog 111.572 euro tegoed zeg!

Er zijn zelfs nog te innen bedragen die dateren van het jaar 2004…