Wat zou het nieuwe vlasmuseum TEXTURE kunnen kosten ?

De verslagen in de papieren pers hadden het daar weer niet over bij de opening van het nieuwe (sober en mooi) vlasmuseum aan de Leie.
Ziehier de nieuwe cijfers, daterend van juli. (Vergeet de bedragen die hier voorheen op deze weblog zijn vermeld.)

Loten 1 tot 12:
– Verbouwing en afwerking van het euroshop-pand (loten 1 tot 5): 2.799.154 euro (gunningsbedrag zonder verrekeningen)
– Museale inrichting (loten 6 tot 9): 637.436 euro
– Meubilair, gordijnen (loten 10 tot 12): 163.286 euro
Subtotaal inclusief verrekeningen: 3.847.999 euro.
Erelonen: 427.429 euro (voor de studiebureaus noA en Madoc alleen al 423.279 euro, en op basis van de gunningsbedragen, niet de verrekeningen).

Nutsaansluitingen: 16.528 euro.
Museumplein: 41.322 euro.

Totaal exclusief BTW: 4.378.380 euro.
Totaal met BTW: 5.297.840 euro.
Dat bedrag ligt heel dicht bij de oorspronkelijke raming.

MAAR.
– Men verwacht nog een aantal verrekeningen. Voor 113.740 euro (inclusief BTW).
– Kosten voor de Bistro “Damast”: 101.687 euro (inclusief BTW).
Dat geeft een nieuw totaal van 5.513.287 euro.

En we mogen ook de erfpacht niet vergeten.
Die is in één keer uitbetaald: 2.034.050 euro.
Zo komen we voorlopig aan een totale kostprijs van het nieuwe museum op 7.547.337 euro.

(Wordt vervolgd.)