Heraanleg Houtmarkt en omgeving: raming 6,5 miljoen euro, zonder BTW

De heraanleg van de Houtmarkt met een ondergrondse parkeergarage is al beslist onder de vorige bestuursperiode met de CD&V-VLD-coalitie. Het is maar dat Kortrijkzanen dat weten.

Het duurt allemaal wel een beetje erg lang.
De offerte van het studiebureau, de Tijdelijke Vereniging Okra (landschapsarchitecten)/ SBE (raadgevende ingenieurs)/Zwarts&Jansma (architecten) dateert al van mei 2012 en de studieopdracht is pas daadwerkelijk gegund op 10 november 2012 op.
En nu pas (september 2014) weten we dat het schepencollege de werken zal gunnen middels een algemene offerteaanvraag. Wanneer de aankondiging bekend wordt gemaakt (met de uiterste ontvangstdatum voor de offertes), dat weten we nog niet. En de gunningscriteria zijn blijkbaar ook nog niet officieel in een Collegebeslissing gegoten.

Over de geraamde kostprijs voor de werken is wel al iets openbaar geraakt.
Het gemeentelijke parkeerbedrijf Parko is de bouwheer voor de ondergrondse parking. De raming voor die werken bedraagt 4.519.486,10 euro, exclusief BTW.
Stad staat in voor de rest: de heraanleg van het plein bovengronds en de omgeving (Lange Brugstraat en Boerenhol) plus rioleringswerken: 2.070.606,93 euro. Totaal: 6.590.093 euro, nog altijd zonder BTW.

Daar moet nog bovenop: de kosten van het studiebureau Okra/SBE/Z&J. Hier is het stadsaandeel 40.000 euro. (Het aandeel van Parko kennen we niet.)
En dan is er nog de kost van de archeologische prospectie. De bvba All-Archeo uit Bornem vraagt hiervoor 28.435 euro (incl. BTW) terwijl de raming slechts 15.000 euro bedroeg. (Moet dit verschil niet geagendeerd op de gemeenteraad?) Het stadaandeel voor deze archeologische studie bedraagt 1/3, d.w.z. 9.478 euro.

P.S.
– De parking van het Boerenhol verdwijnt. De grond wordt ingezaaid. Goeie zaak voor de overleving van het Overbekeplein???
– Niettegenstaande een negatief advies van de politie zijn er toch camera’s gepland op de Houtmarkt.
– Bij een algemene offerteaanvraag wint niet de laagste inschrijver, maar wel de “voordeligste” offerte. Deze die het best beantwoordt aan de gunningscriteria.
– Bij deze werken is het Europese drempelbedrag van 5.186.000 euro overschreden. De overheidsopdracht moet dus bekend gemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.