Er komt een kwetsbare glasvezelkabel onder de Leie

Het OCMW is momenteel verbonden met stad Kortrijk via een kabel die vasthangt aan de Leiebrug. Men plant nu een gestuurde boring onder de Leie via het erfgoed naar de Budasccoop, en van de Budascoop richting parking Broel.

Stad en OCMW en Parko kunnen mee hun kabels onderbrengen in de buizen. De kostprijs wordt gedeeld: 10.000 euro per organisatie.
De kabel ligt fysiek bloot.

De tien pure gemeentebelastingen met de hoogste opbrengsten

Het staat allemaal niet in de gezetten. Hier wel.

De zgn.“aanvullende” belastingen” brengen natuurlijk het meest op.
Dit jaar 54,75 miljoen euro.  
Het gaat om de opcentiemen op de onroerende voorheffing (31,34 miljoen) en de aanvullende belastingen op de personenbelasting (22,20 miljoen).

Maar daarnaast heft Stad ook nog pure lokale gemeentebelastingen en/of retributies.   
33 in aantal, met een opbrengst van 8.741.403 euro. (In 2016 overschrijdt men de kaap van 9 miljoen.)

Parkeren:  3.357.569

Vuilniszakken:  1.400.000

Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk:  1.300.000

Bedrijfsvuil:  615.979

Afgifte van administratieve stukken:  329.478

Gebruik van openbaar domein:  387.537

Plaatsrecht kermissen:  271.922

Verblijfsbelasting (hotels):  200.000

Reclameborden:  158.721

Plaatsrecht markten:  144.046

Bouwproject DAM laat even op zich wachten

Al in oktober 2011 besliste de OCMW-raad dat er aan de Dam 49-53 zeventien sociale huurappartementen zouden gebouwd en nog zes studio’s gerenoveerd. De bouwonderneming Verhelst uit Koekelare zou dit doen in 500 kalenderdagen voor 2,35 miljoen euro. Excl. BTW.
De werken startten op 4 juni 2012.
Het einde van de werken was voorzien op 31 mei 2014. Er zijn intussen al vier termijnverlengingen aan de hoofdondernemer toegekend. En nu nog is het gebouw niet volledig wind- en waterdicht.
De aannemers voor de percelen HVAC, elektriciteit en lift vragen nu terecht om een termijnverlenging van 122 kalenderdagen.
Krijgt de hoofdaannemer nu een boete?