Die restauratiepremies kosten veel geld aan Stad

In de maand mei van dit jaar heeft de bevoegde Vlaamse minister (op aansturen van het Agentschap Onroerend Erfgoed) in één klap restauratiepremies toegekend aan drie beschermende gebouwen in Kortrijk.
Nu is het zo dat volgens het geldende premiestelsel de bijdrage van het Vlaams Gewest in principe 32,5 procent bedraagt van de totale kostprijs, terwijl de betrokken gemeente 7,5 procent voor haar rekening neemt. Maar als het om beschermende schoolgebouwen gaat lopen die premiepercentages op tot resp. 65 en 15 procent.

En dat kan de stadskas (wij, Kortrijkzanen) soms duur te staan komen.
Zo kreeg in mei de Pleinschool- Leiekant (in de volksmond nog altijd “het Fort” genoemd) officieel een restauratiepremie toegekend.
– De restauratiewerkzaamheden aan het interieur van het oude schoolgebouw (en de kapel?) zijn geraamd op 1.195.758 euro. Het aandeel van Stad bedraagt 15 procent, wat neerkomt op 238.733 euro.
De berekening gaat als volgt: 1.195.758 maal 1,10 (algemene onkosten) maal 1,21 (BTW) maal 0,15 (bijdrage van Stad).
– Voor de werkzaamheden aan gevels en daken bedraagt de stadspremie nog meer: 482.154 euro.
Berekening: 2.415.023 x 1,10 x 1,21 x 0,15.
Het Fort (de vzw DPSA) krijgt van Stad (dat is: van ons allemaal) in het totaal dus niet minder dan 720.982 euro.
Dit gegeven zal dus NOOIT in de pers komen. Nooit.

Er is nog in mei van dit jaar een premie verleend voor de restauratie van café “Oud Cortryck” in de Wijngaardstraat 10.
De NV Leonverimmo uit Anzegem krijgt van ons 7,5 procent. Geeft 33.048 euro. (Zeg dat maar een keer aan de toekomstige exploitant, als je uw pint betaalt.)
Berekening: 331.065 x 1,10 x 1,21 (BTW) x 0,075.

Rest nog het huis nr. 41 aan de Onze-Lieve-Vrouwstraat.
De NV Konvert Service uit Kortrijk krijgt van onzentwege hier weer 7,5 procent oftewel 52.963 euro.
Berekening: 605.643 x 1,10 x 1,06 (BTW) x 0,075.

Maar wat is nu de premie vanwege het Vlaams Gewest voor deze beschermde gebouwen?
Moeilijk te vinden !

In antwoord op een vraag van parlementslid Steve D’Hulster – dd. 28 oktober 2013 – kreeg hij van minister Bourgeois een lijst van gebouwen die toen op de wachtlijst stonden om te genieten van een Vlaamse restauratiepremie.
Die aanvraagdossiers waren op dat moment dus al ontvankelijk verklaard.
– Voor de Pleinschool-Leiekant vinden we voor het deel de ‘restauratie van het interieur’ althans een mogelijke Vlaamse premie van 636.662 euro.
– Voor de herberg Oud Cortryck: 112.021 euro.
– Voor Onze-Lieve-Vrouwstraat nr.41: 176.544 euro.

Andere ontvankelijke Kortrijkse dossiers die op de wachtlijst van 2013 staan.
– Sint-Amandsproosdij: 143.795 euro.
– Brandweerkazerne: 229.651 euro.
– Begijnhof (fase 6: de nrs. 37 t/m 41 en poortgebouw): 808.991 euro.
– Begijnhof (Christus op Koude Steen): 27.775 euro.
– Kasteel ‘t Hoge: 1.319.852 euro.
– Sint-Brixiuskerk (Marke): 208.074 euro.

Ook hiervoor zal de stadskas of het OCMW dus worden aangesproken.