Mandaten als snoepjes toegeworpen krijgen

Naast de schepenen krijgen soms ook “gewone” raadsleden wat mandaten toegewezen. (Of ze over de materie iets afweten is van geen tel.)

In de eerste plaats – uiteraard – de fractieleiders van de drie partijen van de huidige coalitie. Eline Brugman (VLD) en Kelly Detavernier (N-VA) kregen elk vier betaalde mandaten. (Ze hebben beiden nog beroepsinkomsten.)

Maar Axel Weydts dan, de fractievoorzitter van de SP.A, is wel een heel bijzonder geval.
Volgend jaar is hij schepen, in opvolging van Marc Lemaitre.
In de praktijk (zie de vele getuigende foto’s in de pers) gedraagt hij zich alreeds geruime tijd als dusdanig.
Daarnaast vertoont zijn mandatenlijst (van 2013) niet minder dan negen betaalde functies. Negen. Dat is heden ten dage – in het kader van DE NIEUWE POLITIEKE CULTUUR – héél veel, niet enkel in vergelijking met de andere Kortrijkse raadsleden, maar ook in vergelijking met alle andere raadsleden in het gehele Vlaamse land. (Het zeldzame maximum elders, voor “gewone” raadsleden is hoogstens 10 mandaten.)

Ook Piet Lombaerts (N-VA), voorzitter van de gemeenteraad, kreeg in 2013 wat snoepjes toebedeeld. En de VLD-veterane Marie-Claire Vandenbulcke is binnen de partij nog altijd met de nodige egards bejegend: vijf bezoldigde mandaten, zelfs één meér dan in 2013.

AXEL WEYDTS (13 functies)
Bezoldigd (9)
– provincieraadslid
– raadslid (SP.A)
– ondervoorzitter van de intercommunale Leiedal
Рbestuurder en lid van het directiecomit̩ bij de intercommunale WIV (vliegveld)
Рlid van het directiecomit̩ AGB Buda
– bestuurder cvba Goedkope Woning
– kabinetsmedewerker (soort tussenpersoon bij Vande Lanotte en Crombez)
Onbezoldigd (4)
– bestuurder West-Vlaamse politieschool
– voorzitter Kortrijkse SP.A-afdeling
– bestuurder RESOC Zuid-West-Vlaanderen
– bestuurder vzw Stedelijke Musea

ELINE BRUGMAN (7 functies)
Bezoldigd (5)
– VLD-fractieleider (bezoldigd als dusdanig??)
– raadslid
– politieraad
– bestuurder IMPG (vanaf maart 2013)
– senior manager (beroep)
Onbezoldigd (2)
– voorzitter Kortrijkse VLD-afdeling (tot 1 september 2013)
– bestuurder CK De Schouwburg

KELLY DETAVERNIER (5 functies)
Bezoldigd (5)
– raadslid (N-VA)
– bestuurder IMOG (vanaf maart 2013)
Рbestuurder ̩n lid directiecomit̩ WIV (vanaf maart 2013)
– meewerkende echtgenoot (beroep)
Onbezoldigd (0)

PIET LOMBAERTS (4 mandaten)
Bezoldigd (4)
– voorzitter gemeenteraad (dubbel presentiegeld?)
– raadslid (N-VA)
– bestuurder Gaselwest (sinds maart 2013)
– bestuurder Eandis (sinds maart 2013)
(De eerste twee mandaten vergat hij blijkbaar te melden aan het Rekenhof.)

Onbezoldigd (0)

MARIE-CLAIRE VANDENBULCKE (5 mandaten)
Bezoldigd (5)
– raadslid (VLD)
– bestuurder IMOG (sinds maart 2013)
Рbestuurder en lid van het directiecomit̩ Psilon (cremmtorium)
– bestuurder AGB Buda (sinds maart 2013)
Onbezoldigd (0)

BRON
http://www.cumuleo.be