Mandatenlijsten van burgemeester en schepenen (2013)

TWEE UPDATES ONDERAAN

Twee schepenen geven nog een beroep aan: Koen Byttebier en Rudolphe Scherpereel.
Recordhouder inzake aantal mandaten is Scherpereel.
Recordhouder inzake betaalde mandaten is Marc Lemaitre.
Philippe De Coene is bestuurder bij een merkwaardige vereniging met een Franse naam.

VLD

Vincent Van Quickenborne (4)
Bezoldigd (2):
– federaal volksvertegenwoordiger
– burgemeester
Onbezoldigd (2):
– lis van partijbestuur
– bestuurslid VLD-Kortrijk
Vergeten:
politiecollege en politieraad VLAS
(In 2012 had hij 8 mandaten waarvan 3 bezoldigd. Hij was toen ook minister en bestuurder van liberale Vzw’s.)

Wout Maddens (6)
Bezoldigd (3)
– schepen
– bestuurder Leiedal
– bestuurder HM Eigen Haard (Lauwe)
Onbezoldigd (3)
– voorzitter NV Pandenfonds
– voorzitter SOK
– voorzitter XOM
(In 2012 had hij 8 mandaten waarvan 3 bezoldigd. Zijn mandaat bij SOK was toen als bezoldigd aangegeven. Hij was toen ook bestuurder bij de VZW Groeningeheem, vzw Cultuurcentrum, de NV Tsyon.)

Koen Byttebier (9)
Bezoldigd (4)
– schepen
– voorzitter Leiedal
– voorzitter Goedkope Woning
– zaakvoerder bvba Xenia
Onbezoldigd (5)
– bureau Eurometropool
– bestuurder VLD-Kortrijk
– voorzitter vzw De Kortrijkzaan
– voorzitter vzw FIK
– bestuurder RESOC zwvl
(In 2012 was hij niet aangifteplichtig.)

N-VA

Catherine Waelkens (3)
Bezoldigd (2)
– schepen
– bestuurder FIGGA
Onbezoldigd (1)
– bestuurder vzw Stedelijke Musea

Rudolphe Scherpereel (16)
Bezoldigd (3)
Рschepen (hij was ook ̩̩n maand waarnemend burgemeester)
– bestuurder Leiedal
– afgevaardigd bestuurder NV Eres
Onbezoldigd (13)
– voorzitter Regionaal Overlegplatform Leren en Werken
– voorzitter vzw Toerisme Kortrijk
– bestuurder Handelsdistrict, Kortrijk XPO, MIC Vlaanderen, vzw Mobiel, NV Ondernemerscentrum, en VZW Ondernemerscentrum, RESOC zwvl, Toerisme Leiedal, XOM, SOK, Bitlar.

An Vandersteene (10)
Bezoldigd (3)
– schepen
– bestuurder OVSG
– bestuurder Howest
Onbezoldigd (7)
– drie bestuursmandaten bij de N-VA
– voorzitter vzw Sportplus
– voorzitter AGB Buda
– ondervoorzitter vzw Overleg Cultuur
– voorzitter vzw Sculpturen in de Stad

SP.a

Philippe De Coene (12)
Bezoldigd (2)
– Vlaams parlementslid
– voorzitter OCMW
Onbezoldigd (10)
– schepen
– voorzitter AZ Groeninge
– voorzitter Orkest Vooruit
– voorzitter vzw Mentor
Рbestuurder Logopedie et Psychomotricit̩, SP.A Kortrijk, SP.A Provincie, vzw Maydaymayday
– bestuurder SOK
(In 2012 had hij 8 mandaten waarvan 3 bezoldigd.)

Marc Lemaitre (7)
Bezoldigd (6)
– schepen
– drie mandaten bij Parko(??)
– twee mandaten bij de WIV (intercommunale vliegveld)
Vergeten:
Paar dagen per week werkzaam bij het Vlaams Parlement
.
Onbezoldigd (1)
– XPO Kortrijk
(In 2012 blijkbaar niet aangifteplichtig.)

Bert Herrewyn (13)
Bezoldigd (5)
– schepen
– politieraad
– twee mandaten bij IMOG
– bestuurder WIV
Onbezoldigd (8)
– bestuurder Vereniging Openbaar Groen, Jongerenatelier, AGB Buda, Warande, Maydaymayday, buurthuis ‘t Senter, vzw Passereelle, SP.A-Kortrijk

BRON
http://www.cumuleo.be
(Die site geeft weer wat het Rekenhof zegt op basis van de formulieren die de mandatarissen zelf hebben ingevuld.)

UPDATE
1. SCHEPEN MARC LEMAITRE LAAT VIA FACEBOOK WETEN DAT ZIJN DRIE MANDATEN BIJ PARKO NIET BEZOLDIGD ZIJN.
HET REKENHOF ZEGT VAN WEL. EN DE SITE “CUMULEO” GEEFT DIT OOK ZO WEER.
2. SCHEPEN PHILIPPE DE COENE LAAT WETEN DAT HIJ IN DAT JAAR SLECHTS TWEE BEZOLDIGDE MANDATEN HAD. HIJ WORDT NIET BETAALD ALS SCHEPEN MAAR WEL ALS OCMW-VOORZITTER. EN VOLGENS HEM BETAALDE SOK GEEN VERGOEDING.
NU EVEN WACHTEN OP DE CORRECTIES DIE HET REKENHOF ZAL AANBRENGEN.