De tien pure gemeentebelastingen met de hoogste opbrengsten

Het staat allemaal niet in de gezetten. Hier wel.

De zgn.“aanvullende” belastingen” brengen natuurlijk het meest op.
Dit jaar 54,75 miljoen euro.  
Het gaat om de opcentiemen op de onroerende voorheffing (31,34 miljoen) en de aanvullende belastingen op de personenbelasting (22,20 miljoen).

Maar daarnaast heft Stad ook nog pure lokale gemeentebelastingen en/of retributies.   
33 in aantal, met een opbrengst van 8.741.403 euro. (In 2016 overschrijdt men de kaap van 9 miljoen.)

Parkeren:  3.357.569

Vuilniszakken:  1.400.000

Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk:  1.300.000

Bedrijfsvuil:  615.979

Afgifte van administratieve stukken:  329.478

Gebruik van openbaar domein:  387.537

Plaatsrecht kermissen:  271.922

Verblijfsbelasting (hotels):  200.000

Reclameborden:  158.721

Plaatsrecht markten:  144.046