Evolutie van de financiële schulden en van de leningslasten

Het bedrag van de financiële schulden  slaat telkens op 31 december van het jaar.  Tussen haakjes leest u het bedrag  van de periodieke leningslasten (aflossingen plus intresten).

2014:  141,854 miljoen euro (19,97 miljoen euro)

2015: 159,86 (19,53)

2016: 178,15 (21,89)

2017: 179,32 (24,01)

2018: 173,02 (23,20)

In de gazetten (de lokale ‘embedded press’) kun je altijd maar weer opnieuw vernemen  dat stad Kortrijk in 2016 zal schuldenvrij zijn.  Dat is in deze zin waar: in dat boekjaar is het budgettaire resultaat positief:  +3  miljoen euro. EEN RAMING.
Maar dit is slechts éénmaal  het geval in deze bestuursperiode. Zie de evolutie van de ramingen:

2014: -38,03 miljoen euro

2015: -8,44

2016: +3,02

2017: -889.662 euro

2018: -753.825 euro