Vandaag 1ste aanpassing meerjarenplan en 2de budgetwijziging 2014: “WE HEBBEN FOUTEN GEMAAKT”

Het wordt een belangrijke gemeenteraad vandaag 7 juli 2014, mede al omwille van de vele aanvullende vragen (nu ‘interpellaties’ genoemd) van raadsleden uit de oppositie.

Vorige week dinsdag was er een speciale raadscommissie gewijd aan het gewijzigde meerjarenplan 2014-2019 en de tweede budgetwijziging voor 2014.
Nog nooit zo’n rommelige zitting meegemaakt.
Er zat geen enkele lijn in, en de voorzitter van de Raad (Piet Lombaerts, N-VA) liet – zoals vaak trouwens – maar begaan. Op geen enkel ogenblik nam hij de teugels in handen. De burgemeester (altijd de baas hoor, als het nodig is) fluisterde hem dan maar toe dat hij er best een eind kon aan maken.

De toelichting van de schepen van Financiën was overigens ellendig. Om te huilen. Catherine Waelkens (N-VA) begon met te zeggen dat het niet in de bedoeling lag om een lange toelichting te geven. Iedereen begreep dat. De lange tussenstiltes in haar zgn. commentaar bleven onbesproken.
Alle aanpassingen zijn volgens de schepen van technische aard.
“We hebben fouten gemaakt.”
Zij vindt in de budgetwijziging 2 slechts twee politieke beslissingen: de aanpak van Heuleplaats en van de stationsomgeving. (Dat zijn trouwens projecten van de vorige coalitie.)

Op geen enkel ogenblik bedacht de schepen het toen om enkele belangrijkste vaststellingen te opperen, met de nodige uitleg.
– Vanwaar dat nieuwe, torenhoge deficit in het eigenste boekjaar 2014? Het tekort loopt op van 22 miljoen naar 38 miljoen euro.
– Het investeringsbudget stijgt met 5,9 miljoen van 25,3 miljoen naar 31,3 miljoen. Waaraan ligt dat? Er is geen lijst te vinden van de nieuwe investeringen en de redenen ervan? Raadsleden moeten het maar zelf uitzoeken, met de papieren in de hand van het oorspronkelijke budget 2014.
– Bepaalde actieplannen in zowel het exploitatiebudget als het investeringsbudget krijgen plots een geheel andere financiering, zonder enige uitleg.

(…)
We gaan nu naar het stadhuis.
Tot morgen, beste lezer.