Ha ! Daar is de eindafrekening ! Van 2,6 miljoen naar 4 miljoen…

De komst van het megawinkelcentrum K (in Kortrijk) vroeg bijna per definitie om een herinrichting van de invalswegen, zowel vanuit de kant van de Gentpoort als vanuit de kant Oudenaardsesteenweg.
In mei 2008 keurde onze gemeenteraad het ontwerp van de werken aan de N8 – deel Zwevegemsestraat en Oudenaardsesteenweg – goed en stemde in met een openbare aanbesteding als wijze van gunnen.
De aanbesteding ging naar de NV ASWEBO uit Drongen voor een totaal bedrag van 5.495.944 (incl. BTW). Erelonen voor de ontwerper NV Grontmij: 397.148 euro. Het stadsaandeel zou 2.901.105 euro bedragen. De rest zou het Vlaams gewest (Agentschap Wegen en Verkeer) ophoesten.

De werken zijn voltooid in oktober 2009 en tot op heden (vier jaar later) heeft de leidende ambtenaar van AWV nog altijd geen verduidelijkheden gegeven om te komen tot een globale afrekening van de werken. Onze stadsadministratie heeft dan maar zelf een eindafrekening opgemaakt voor de werken die om een of andere reden ten laste vielen van de stad: riolen, voetpaden, fietspaden, groenaanleg, straatmeubilair.

– Het oorspronkelijk uitgevoerd stadsaandeel bedroeg 2.656.646 euro.
– Er kwamen twee verrekeningen voor resp. + 583.066 en + 686.941 euro.
– Het totaal stadsaandeel kwam hiermee op 3.926.656 euro.
– Enkele prijsherzieningen brachten het stadsaandeel uiteindelijk op 3.724.370 euro.
– Tel daar nu de BTW bij op en we komen tot het eindbedrag van 4.043.018 euro.

De verrekeningen slaan op aanzienlijke overschrijdingen van de voorziene hoeveelheden (riolen, vervuilde grond, oppervlakte trottoirs) en bijkomende werken (bijv. beplantingen).
Er is nog 364.999 euro te betalen. Hiervoor is een budgetwijziging nodig. Komt die al ter sprake in de gemeenteraad van volgende maandag (tweede budgetwijziging)?