Breaking news toch? Het negatief saldo van het budget 2014 loopt op van -22 naar -38 miljoen

Op 7 juli zal de gemeenteraad een tweede budgetwijziging goedkeuren.
Onze undercover-journalist (wiens naam we in ons colofon niet verklappen) kon alreeds de documenten hieromtrent bemachtigen, nog VOOR de reguliere pers. En dat komt omdat het schepencollege over de evolutie van het budget ditmaal geen jubbelende persbabbel zal organiseren.

De oorspronkelijke begroting 2014 raamde de uitgaven op 157,78 miljoen euro. De ontvangsten op 135,54 miljoen. Negatief saldo: 22,24 miljoen.
Met deze tweede begrotingswijziging loopt het tekort op naar 38,0 miljoen.
– De geraamde uitgaven zijn namelijk gestegen met ca. 9,1 miljoen naar 166,97 miljoen.
– De geraamde ontvangsten dalen met ca. 6,6 miljoen naar 128,93 miljoen.

We hebben het hier nu over totaalsommen van drie soorten uitgaven (en ontvangsten).
– De uitgaven in het exploitatiebudget stijgen met ca. 3 miljoen naar 117,5 miljoen. (Dat is wat men vroeger beschouwde als zijnde “gewone uitgaven”.)
Het saldo is evenwel positief. Ontvangsten 122,2 miljoen. Uitgaven 117,2 miljoen. Verschil: + 4,7 miljoen.

– Het investeringsbudget stijgt met bijna 6 miljoen naar 31,3 miljoen.( Vroeger “buitengewone uitgaven” genoemd.)
Uitgaven 31,3 miljoen. Ontvangsten: 3,6 miljoen. Saldo: – 27,6 miljoen.

– Het liquiditeitenbudget (aflossingen van leningen) blijft ongeveer gelijk: 18,13 miljoen.
Uitgaven 18,1 miljoen. Ontvangsten 3,0 miljoen. Saldo: -15,0 miljoen.

Bij de ontvangsten zien we vooral een daling bij het liquiditeitenbudget (van 12,6 naar 3,0 miljoen!) omdat er minder nieuwe leningen zijn aangegaan, en omdat het gecumuleerd budgettair resultaat beter wordt en blijkbaar nog omdat men (oei!) voor 3 miljoen meer investeringsontvangsten verwacht.
Denk nu vooral niet dat de opbrengsten inzake belastingen dalen.

Later meer over stijgers en dalers in de uitgaven en de ontvangsten.