Het besluitvormingsproces rond de aankoop van een koffieservies is abrupt stopgezet

Ergens in maart heeft men binnen de dienst “bedrijfsvoering” (tot onsteltenis van schepen Koen Byttebier?) vastgesteld dat er binnen heel wat stadsgebouwen een groot tekort is aan koffietassen en bijhorende schoteltjes. En men vond nergens nog (ook niet in de Raadskelder) een voorraad om die tekorten aan te vullen.
Dus besloot het schepencollege begin april om een offerte uit te schrijven voor de levering van een nieuw koffieservies voor de stadhuissite. De nog bestaande voorraad aldaar zou dan verdeeld worden over andere stadsgebouwen.
Het bestek vermeldde dat er op het servies enkel nog een opdruk zou komen met de woorden “Stad Kortrijk”, zonder logo. Aldus zou het men niet genoodzaakt zijn om bij iedere bestuurswissel een ander logo aan te brengen, zodat het nieuwe servies “een tijdloos karakter” kon krijgen.
Raming van de aankoop: 8.500 euro (incl. BTW).

Er liepen zes offertes binnen met de nodige stalen. (Drie modellen van eenzelfde firma.)
Maar het schepencollege (was er wel een jury?) besloot onlangs dat geen van de ingezonden modellen qua vorm en uitzicht voldeden aan de verzuchtingen van “een hippe en trendy stad” (sic).
En er is geen nieuwe aanbesteding voorzien !! Wat nu?

Kortrijk, stad van design.

P.S.
In het stadsbudget 2014 is voor die geplande aankoop geen specifiek krediet voorzien.