Hoeveel betaalde u in 2013 en in 2012 per inwoner aan….

Per inwoner betekent: baby’tjes inbegrepen.
Het gaat hier enkel om uitgaven in gewone dienst, dus niet om investeringen.
Tussen haakjes de bedragen van 2012, nog onder de vorige coalitie CD&V-VLD.

Openbare schuld: 259,79 euro (219,38 euro)
Belastingen en retributies: 744,58 (736,20)
Justitie-politie: 178,38 (178,80)
Brandweer: 59,51 (45,33)
Verkeer-wegen-waterlopen: 110,09 (95,04)
Handel en nijverheid: 56,04 (42,89)
Primair onderwijs: 4,00 (5,97)
Secundair onderwijs: 8,30 (8,91)
Volksontwikkeling en kunst (hier zit ook sport in!): 226,29 (226,48)
Bibliotheekwerking: 16,57 (16,68)
Eredienst (kerkfabrieken): 20,08 (20,38)
Sociale zekerheid en bijstand: 151,33 (149,20)
Sociale hulp: 24,79 (24,45)
Huisvuil: 120,38 (113,76)
Huisvesting, stedenbouw: 162,87 (125,10)