Over dat negatief resultaat van de jaarrekening 2013

Er is een update onderaan

Trouwe lezers van de reguliere “embedded press” alhier zullen zich dat ongetwijfeld herinneren. Hoeveel misbaar enkele top VLD-kandidaten in de aanloop naar de gemeenteverkiezingen maakten rondom een begrotingstekort van 11 miljoen euro in 2012. (In werkelijkheid bleek het achteraf om “slechts” 9,3 miljoen te gaan.)
De begrotingsrekening van 2013 is nu eindelijk opgemaakt en zal aan bod komen in de gemeenteraad van dinsdag 10 juni.
En zie: we eindigen met een deficit van 12,2 miljoen euro. Vastgelegde uitgaven van 129,3 miljoen min vastgelegde rechten van 116,4 miljoen. (De begroting van 2013 zag het wat rooskleuriger; een geraamd negatief resultaat van 7 miljoen.)

De schepen van Financiën heeft daar een uitleg voor. In de financiële verslaggeving bij de rekening schrijft Catherine Waelkens: “Indien de inkomsten uit de personenbelasting een gelijkaardig (zoals in 2012) invorderingsverloop hadden gekend, zou het resultaat -7,2 mio bedragen. Een verbetering met 2,1 miljoen ten opzichte van 2012.”
Tja.
Er is een vertraagde doorstorting geweest van de aanvullende personenbelasting (APB) vanwege een trage inkohiering van de ‘Tax on Web’-aangiftes. (Maar minister van Financiën Geens heeft toch beloofd van een voorschotregeling uit te werken? Heeft Stad dan eind december 2013 geen voorschot gekregen? Ik dacht toch 5 miljoen? Is dat bedrag nog niet verrekend?? )

Nu, in elke geval, volgens de opgemaakte rekening heeft Stad vorig jaar als APB slechts 16,6 miljoen ontvangen terwijl die ontvangsten waren geraamd op 21,9 miljoen. Indien de APB volledig was gerealiseerd zouden we dus 5,3 miljoen meer hebben ontvangen en zou het negatief resultaat herleid zijn tot 6,8 miljoen. Dit is een ander, zelfs gunstiger bedrag dan wat de schepen van Financiën aangeeft…

Maar schepen Waelkens zegt weer niet alles.
Die andere belangrijke belasting Рmet name de onroerende voorheffing (OV) Рheeft m̩̩r opgebracht dan gedacht. Die inkomsten waren geraamd op 30,3 miljoen en we kregen in werkelijkheid 32,8 miljoen euro. Dat is bijna 6 miljoen m̩̩r dan in 2012.
En de ontvangsten uit de ‘pure’ lokale gemeentebelastingen liepen op van 7,3 naar 9,1 miljoen euro. Een stijging van 1,8 miljoen.

Ha, de belastingen zijn niet gestegen!?
In 2012 ontvingen we van de APB en de OV samen 48 miljoen euro. In 2013 – in weerwil van die tegenvallende APB – toch nog 49,5 miljoen. Dus 1,5 miljoen meer dan onder het vorige bestuur. En dat is slechts 2,7 miljoen minder dan verhoopt. Dat had onze schepen van Financiën ook wel eens kunnen aanstippen bij de “aandachtspunten” in de financiële verslaggeving.
En voor wie alles wil weten.
De totale opbrengst van de gehele fiscaliteit is nauwelijks gedaald. Van 60,3 naar 59,8 miljoen. Niettegenstaande die niet verrekende personenbelasting !!

Trouwe lezers van de “embedded press” herinneren zich ook nog wel dat de VLD-burgemeester heeft beloofd dat de belastingen niet zouden verhogen.
Wat de reguliere gazetten evenwel nooit echt in de verf hebben gezet is het feit dat de tripartite al onmiddellijk drie geheel nieuwe belastingen heeft ingevoerd.
– De verblijfsheffing (overnachtingen in hotels) werd begroot op 170.000 euro. Maar hoe kan dat nu? In de rekening staat geen cent ingeschreven bij de vastgestelde rechten.
– Idem voor de heffing op bankinstellingen (geldautomaten). 25.000 euro ingeschreven als begrotingskrediet. En niets vastgesteld…
– Voor die andere “belasting op ondernemingen” bedroeg het krediet 105.000 euro en is er 102.000 euro ontvangen. Waarschijnlijk steekt hier de nieuwe belasting op “sampling” in.

Misschien nog wat eigenaardige vaststellingen inzake belastingen.

– Vanwege verhoogde tarieven bracht de belasting op de afgifte van administratieve documenten 382.755 euro op, terwijl er slechts voor 322.029 euro was begroot.
– Men raamde de belasting op vertoningen op 200.000 euro. Slechts 90.000 euro ontvangen??
– De belasting op terrassen bracht niets op?? Geraamd op 52.000 euro.
– De naheffing op parkeren bracht 1 miljoen meer op dan gedacht. 4,4 miljoen in plaats van 3,3 miljoen. (De schepen gewaagt van een meeropbrengst van PARKO van 2,1 miljoen.)
– De belasting op valse alarmmeldingen ging van 4.000 euro naar 27.000 euro.
– Boeten (GAS): 27.525 euro.

Een opmerkelijk grote stijger inzake de belastingontvangsten:
“gebruik van openbaar domein” (dat is: niet geadresseerde reclame) van 3,2 naar 5,3 miljoen.

UPDATE
Op pag. 27 van de jaarrekening staat letterlijk te lezen dat er eind 2013 een voorschot op de opcentiemen van de APB is ontvangen ter waarde van 4.966.988 euro.
Waarom dat bedrag niet in rekening is gebracht, – een raadsel.