Naar 10.000 bijkomende GAS-dossiers ?

Het team dat zich bezighoudt met Gemeentelijke Administratieve Sancties bestaat nu uit 4 personen (waarvan twee sanctionerende ambtenaren) die evenwel niet voltijds met dat werk bezig zijn. Dat GAS-team zal men nog dit jaar versterken met twee personen: een voltijdse operationele leider en een halve administratieve medewerker.

Op heden behandelt het team jaarlijks zowat duizend dossiers. Het aantal is stijgende omdat het werkgebied “ratione loci” is uitgebreid tot de drie gemeenten van de politiezone Vlas en de drie van de PZ Grensleie. (PZ Mira doet nog altijd niet mee, waarschijnlijk omdat men in Spiere-Helkijn niet wil weten van GAS-boetes.) Ook “ratione materiae” zijn de taken uitgebreid. Er kunnen nu ook GAS-dossiers opgesteld bij winkeldiefstallen, drugsgerelateerde overlast, beledigingen.

Maar strakst loopt er bij het GAS-team een ware toevloed aan dossiers (vaststellingen) binnen. De politie schat het aantal op niet minder dan 10.000 op jaarbasis !
Hoe kan dat nu?

Van zodra een KB het toelaat zal de gemeenteraad binnen afzienbare tijd een politieverordening goedkeuren waarbij ook inbreuken op het “stilstaan en parkeren” via de GAS-wetgeving kunnen aangepakt.
In de gemeenten die de GAS-wet toepassen kan de politie de nodige vaststellingen doen. (Het overgrote aantal dossiers komt trouwens van die kant.) Daarnaast zijn er in Kortrijk (volgens onze gegevens) nog 14 stadsmedewerkers als vaststeller erkend.
Nu gaan er daar dus nog een pak bijkomen vanuit het gemeentebedrijf PARKO. Hoeveel weten we niet. Maar als alle parkeerwachters (de zogenaamde pakmadams) hiertoe een erkenning krijgen gaat het alleszins om méér dan 10 voltijdse equivalenten.

Als er van die geraamde bijkomende 10.000 vaststellingen zo’n 7.000 dossiers aanleiding geven tot het innen van een boete dan zou dit niet minder dan 315.000 euro kunnen opleveren. De bruto opbrengst per dossiers zou namelijk 50 euro bedragen.
De kosten (port, software, personeel) in hoofde van Stad – die van Parko niet meegerekend – raamt men op ca. 117.000 euro.

Nou.
Als dat KB er komt met de mogelijkheid om inbreuken op “stilstaan en parkeren” via GAS af te handelen, zou het dus toch kunnen dat de toepassing van de GAS-wetgeving een winstgevend zaakje wordt.