Straks zijn we daar weer hoor !

U hebt uw elektronische krant hard gemist tijdens de voorbije week?
De volgende editie is al binnen bij de zetter en wacht nu op het fiat van onze opiniërende hoofdredacteur.
Al onze redactieleden (de kuisvrouw incluis!) hadden het de voorbije dagen veel te druk met het voeren van propaganda voor onze Kortrijkse kandidaten bij de moeder van alle verkiezingen. Iedere redacteur apart heeft steun verleend aan telkens één kandidaat. Hiermee wilden we benadrukken dat “Kortrijkwatcher” wel degelijk een onafhankelijke en objectieve krant is en wil zijn.

Onze excuses en tot straks.

P.S.
Wie het aantal Kortrijkse kandidaten kent weet dus nu meteen hoeveel leden onze redactie telt.