Het nieuwe politiegebouw zal aan Stad niets kosten !

Op een blauwe maandag (van 28 april) heeft onze burgemeester in de politieraad onverhoeds laten weten dat de politiezone VLAS tegen 2018 een onderkomen zal vinden in het dertig jaar oude schoolgebouw van de campus Howest (Hiepso), gelegen achter het befaamde café ‘t Pirroen. Voorlopig gaf hij daarbij enige povere en zeer betwijfelbare ramingen mee over de kostprijs. Die zou zowat 14 miljoen euro bedragen (aankoop van de site inbegrepen). De gazetten zeggen 15 miljoen. (Zie nog vorige stukken alhier dd. 2 en 3 mei over die wel heel ruwe schattingen.)

Middels een interpellatie vroeg Patrick Jolie (CD&V) in de gemeenteraad van 12 mei hoe de financiering van het project er zou kunnen uitzien.
Burgemeester antwoordde hierop prompt en heel stellig: “De financiering van het gebouw en de “antenne” (een kantoor in het centrum -KW) zal volledig gedragen worden door de politiezone VLAS en NIET door de Stad.” Hij voegde daar voorts aan toe dat een en ander is voorzien in het meerjarenplan van de zone. (Zie nog voetnoot alhier.)

Dit zijn waarlijk quotes de we niet (nooit) mogen vergeten.
Wie deze uitlatingen later nog eens letterlijk wil horen, kan dit via de webcam op de site van Stad. Zie de audio-visuele live-opname van de zitting van 12 maart, op het tijdstip 1 uur 43 minuten (begin vanaf de 01:43.10).

P.S.
– Het financiële meerjarenplan 2014-2018 of 2019 van de PZ VLAS bestaat officieel alleszins nog niet. Is zelfs dit jaar nog niet eens geagendeerd in de het politiecollege. (De begroting 2014 is pas in april goedgekeurd.)
– We krijgen pas in de politieraad van 23 juni wat nadere, nauwkeuriger toelichting over de juiste prijs van het nieuwe (oude) politiegebouw. (In mei is er namelijk geen zitting.)