Is KVK zonder schulden nu Hein vertrekt ?

Een pertinente en goede vraag zeg !
In “Het Laatste Nieuws” van 14 februari verklaarde trainer Hein Vanhaezebrouck immers: “Als ik hier ooit zal vertrekken zal de club alvast geen schulden hebben.”
Onze lezers kennen de cijfers uit de meest recente balans van de cvba “Kortrijk voetbalt”. Van het boekjaar 2012-2013, – balans neergelegd bij de Nationale Bank op 29 januari 2014.
– Schulden op meer dan een jaar: 95.509 euro.
– Schulden op ten hoogste 1 jaar: 3.126.907 euro.

Voetbalwereld versus de politieke

Trainers kunnen blijkbaar even goed veinzen als politiekers.
Wat zei Hein nog in “Het Kortrijks Handelsblad” van 14 maart jongstleden?
Dat hij niet is uitgekeken op de club. Dat hij zelfs al grotendeels het programma ter voorbereiding van het volgende seizoen klaar heeft.

Dag Hein !
Ge moet hier niet meer terugkomen.

P.S.
Tot op heden nog geen enkele krant gelezen waarbij zo’n journalist aan Heintje vraagt of hij al een keer een of andere balans heeft gelezen van de club. De cvba.