De “taqiyya” rondom de kostprijs van een politiekantoor (1)

Het dertig jaar oude schoolgebouw van de campus Howest (Hiepso) achter het café Pirroen zal men dus verbouwen tot een politiegebouw.
Onze burgemeester (tevens voorzitter van het politiecollege van VLAS) vermoedt als aankoopkostprijs van de site de som van 8.975.000 euro. Waarop dit bedrag nu waarlijk slaat weten we niet. Met of zonder BTW? Notariskosten?

Dat is al een eerste toepassing door het bestuur van de “taqiyya“, het (moslim)recht om zuinig om te springen met de waarheid. Een recht dat de huidige tripartite absoluut niet zuinig toepast. Liegen door zaken te verzwijgen, daar komt het op neer.

Verder liet burgemeester Van Quickenborne nog weten dat de “verbouwingen en aanpassingen” kunnen geraamd op 5 miljoen euro.
Ook hier heeft geen mens (raadslid) weet waarop dit bedrag slaat.

Volgens de korpschef (in “Het Kortrijks Handelsblad” van vandaag) kan het even zo goed oplopen tot 6 miljoen euro. In elk geval: het gaat voorlopig om een perfect rond getal waarbij we niet echt weten of de beoogde nieuwbouw daar ook is ingecalculeerd. (Er is namelijk nog een bijkomende behoefte aan 2.849 m².) Alweer een toepassing van het recht om niet alles te zeggen.

Heel de operatie zou dus minimaal 13.975.000 kosten.
Onze lokale “embedded press” en diverse raadsleden van de coalitie kunnen het niet nalaten om rond te bazuinen dat het plan Q (laat ons die verhuis nu zo noemen) een “besparing” oplevert van niet minder dan 25 miljoen.
Want de pers vermeldt – in navolging van de korpschef – een kostprijs van 15 miljoen euro en zet die af tegen de prijs van de door voormalig burgemeester Stefaan De Clerck geplande nieuwbouw op Kortrijk-Weide, zijnde 40 miljoen euro.
Dat laatste cijfer is trouwens niet juist alhoewel het steevast wordt herhaald door de huidige burgemeester. Het moet in elke geval sterk genuanceerd worden, maar daarover later meer.

Om een adequate vergelijking te maken tussen het plan Q en dat van Stef is het beter om de aankoopprijs te bereken per bruto m² (met gangen en WC’s en zo).
We doen dit hier met de huidige beschikbare gegeven in ons archief en op diverse wijzen.

– De totale bruto vloeroppervlakte van het bestaande schoolgebouw bedraagt 9.159 m². Met een aankoopprijs van 8.975.000 euro levert dit een kost op van 979,99 euro per m².

– In het bestaande gebouw hebben we voor bureaus, dispatching, vergaderzalen bruto 4.952 m² nodig. De prijs per noodzakelijke bruto oppervlakte bedraagt dan niet minder dan 1.812,3 euro per m².

– Maar er is voor de kledijkamers, het cellencomplex, de magazijnen, de werkplaatsen, de garage nog 2.849 m² bijkomend nodig. Laat ons nu aannemen dat voor die “verbouwingen en aanpassingen” daarom nog 5 miljoen moet op tafel komen. Dan is de totale kostprijs 13,9 miljoen voor een noodzakelijk bruto oppervlakte van 9.626 m². Dat geeft 1.451,7 euro per m². Laat ons dat getal maar eens goed onthouden, om het nieuwe plan Q te kunnen vergelijken met het oude plan Stef.

– We gaan nu op onze beurt even demagogisch tewerk en de prijs van de korpschef hanteren in onze berekening. Die 15 miljoen dus. Dan kost dat nieuwe en oude gebouw aan de Renaat de Rudderlaan per bruto noodzakelijke m² 1.556,2 euro.

In een volgend stuk hebben we het over de door het huidige stadsbestuur gebruikte ‘taqiyya’ in verband met de prijs van het vroeger plan Stef op Kortrijk-Weide.