Een voorlopige berekening van de kostprijs van het nieuwe vlasmuseum aan de Leie (3)

Dat valt eigenlijk nog mee, in vergelijking met vroegere ramingen. We komen aan 6,5 miljoen euro.
Nauwkeurig: 6.558.586 euro.
In dit bedrag is wel nog geen rekening gehouden met de erelonen (11 procent) voor de architecten (NoA) en de scenografen (MADOC).
Ook niet met de kosten voor de luiken “grafiek” en “research en redactie” noch met kosten voor het communicatiebureau.
Het wordt dus zeker – alles bijeen gerekend – minstens 7 miljoen euro.

Wat zit er wel in deze totaalsom van 6,5 miljoen?
– Voorbereidende werken, plus verbouwing en afwerking (loten 1 tot 5): 3.387.174 euro.
– Museale inrichting (loten 6 tot 9): 843.897 euro.
– Andere inrichtingen (loten 10 tot 12): 168.361 euro.
– Erfpacht: 2.034.050 euro.
– Museumplein: 55.000 euro.

Over mogelijke subsidies en deelnemingen hebben we het nog een andere keer.
Men hoopt op 3,6 miljoen, de opbrengst van de verkoop van het vroegere vlasmuseum (die 1 miljoen) inbegrepen.

Over de evolutie van de kostprijs van het nieuwe vlasmuseum aan de Leie (2)

In de begrotingswijziging 2014 zijn nu de loten 6 tot en met 12 afzonderlijk cijfermatig gebudgetteerd. In 2013 was dat niet geval.
Zo kunnen we al wat beter de totale kostprijs van de verbouwing van het Euroshoppand en de inrichting ervan inschatten. De loten 1 tot 5 zijn effectief gegund zodat we van die werken de werkelijke prijs kennen. We geven die inclusief BTW. Het is natuurlijk zeer goed mogelijk dat bij de oplevering van de werken blijkt dat er zich bijkomende kosten hebben voorgedaan.

Lot 1: ruwbouw
1.308.424 euro. (Firma Bouw en Renovatie uit Rekkem.)

Lot 2: afwerking
808.171 euro.

Lot 3: HVAC (heating, ventilation, air conditioning) en sanitair
747.737 euro. (NV Vandewalle uit Jabbeke)
De raming was veel hoger: 1.002.079 euro.

Lot 4: lift
43.439 euro. (Cosmolift uit Gent-Zwijnaarde.)
Ook hier was de raming hoger: 64.825 euro.

Lot 5: elektrische installatie
479.403 euro. (Electro Enterprise uit Gullegem.)
Raming was weer merkelijk hoger: 618.399 euro.

Lot 6: constructies
Niet minder dan 428.100 ingeschreven in het nieuwe stadbudget 2014.
De oorspronkelijke raming in december vorig jaar was opmerkelijk lager: 217.800 euro.
Met “constructies” bedoelt men van alles: museaal meubilair, sokkels, doc-elementen, rekwisieten, schilderwerken, belettering.

Lot 7: multimedia
Geraamd op 220.443 euro.

Lot 8: audiovisuele creaties
Geraamd op 183.254 euro.

Lot 9: soclage
Geraamd op 12.100 euro
Het gaat hier om het exposeren van de collectiestukken.

Lot 10: vast meubilair
Geraamd op 141.728 euro.

Lot 11: los meubilair
Geraamd op 14.533 euro.

Lot 12: gordijnen en zonnewering
Geraamd op 12.100 euro.

ZO.

Over de evolutie van de kostprijs van het nieuwe vlasmuseum aan de Leie (1)

Vele jaren geleden gewaagde het voorontwerp van de aangezochte ontwerper (NoA.architecten uit Brussel) van een totale kostprijs van zowat 6,04 miljoen euro, inclusief BTW en erelonen. Het toenmalige bestuur (schepen Jean de Bethune) was daar danig van geschrokken en vroeg om wat wijzigingen aan het ontwerp en opteerde voor een “gefaseerde uitvoering” van de werken. Dat wil zeggen dat men er voor koos om bepaalde zaken (nog) niet te doen. En zo bracht men de prijs voor de verbouwing en inrichting van het Euroshoppand tot museum op 5,04 miljoen.

We maken nu een sprong in de tijd.
In oktober vorig jaar boog de nieuwe coalitie zich weer een over een nieuwe raming van de kosten.
Voor de loten 1 tot 11 (verbouwing en inrichting, waarover later meer) kwam men op een totaal van 3,54 miljoen. Met BTW en erelonen en nutsaansluitingen erbij liep het bedrag op tot een algemeen totaal van 4,78 miljoen euro. Dat is dus onder het bedrag dat in de begroting van 2013 was voorzien, namelijk 5,05 miljoen.
Verwachte toelage van 2,21 miljoen. Gemeentelijk aandeel dus: 2,83 miljoen

Nu een klein sprongetje in de tijd.
In december vorig jaar kreeg het bestuur een nieuw lijstje van kostenramingen.
En dit keer was men de erfpacht die (cash) werd betaald niet vergeten.
De kostenraming werd dus al wat juister en nauwkeuriger:
– erfpacht: 2.034.050 euro
– erelonen: 524.482 euro (voorheen: 389.851 euro)
– museale inrichting: 638.578 euro
– verbouwing en algemene inrichting: 3.997.442 euro.
Totaal: 7.194.552 euro.

Nochtans.
Ook dit lijstje is onvolledig.
– Men vergeet de kosten voor de omgevingsaanleg (museumplein). Die zullen waarschijnlijk 55.000 euro bedragen.
– En de kosten voor de voorbereidende ontmantelingswerken: 70.104, 98 euro.
– En de honoraria voor het luik “grafiek” en het luik “research en redactie”.
– En de erelonen voor het bureau “communicatie”.

Komende maandag is er een eerste budgetwijziging 2014 geagendeerd op de gemeenteraad.
Omdat bepaalde werken in 2013 nog niet waren gegund moeten die (geraamde) uitgaven (voor de loten 6 tot en met 12) nu opnieuw en gedetailleerd ingeschreven worden in het budget 2014. En zo weten we weer meer.
Wordt vervolgd.

P.S.
Er zijn ook ontvangsten: toelagen van andere overheden, van het stadsvernieuwingsfonds. En de verkoop van het oude vlasmuseum moet 1 miljoen euro opbrengen.
Daarover ook later meer.

Een regelrechte innovatie in de aankooppolitiek van stad !

Groot-Kortrijk telt 730 bloembakken (van verschillende types) in de straten en die hebben weer eens potgrond nodig. In totaal 150 m³.
Het moet wel gaan om kwaliteitsvolle potgrond, met basisbemesting en organische materialen zoals kokosvezels en compost. En het turf mag niet gewonnen worden in natuurgebieden, omwille van duurzaamheidsoverwegingen. (Dit maakt dat al dat turf moet aangesleept vanuit verre landen, bijv. de Baltische staten. Milieuvervuiling is het gevolg.)

Het stadsbestuur koos voor de gunning van de aankoop voor een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking en nodigde hierbij vier firma’s uit. Er liepen twee offertes binnen.
De firma DCM uit Grobbendonk kwam met de laagste prijsbieding: 45,38 euro per m³ (excl. BTW). Totale prijs mét BTW 8.236 euro.
De BVBA Braecke uit Oostrozebeke bood 52,38 euro aan per m³. Totaal mét BTW: 9.548 euro.

Bij een onderhandelingsprocedure moet een overheid niet noodzakelijk de aankoop gunnen aan de laagste inschrijver. Maar de schepen van milieu stond blijkbaar toch wel voor een moeilijke keuze. Immers, twee jaar geleden ging de opdracht naar de firma uit Oostrozebeke en de groendienst was toen heel tevreden over de kwaliteit van de geleverde potgrond.
Het schepencollege heeft dan maar een salomonsoordeel geveld. Een ware innovatie in de aankooppolitiek van ons stadsbestuur.
Beide firma’s mogen elk 75 m³ leveren!