Burgemeester zal voortaan eerst de pers inlichten en pas daarna de raadsleden !!

Dat doet onze burgemeester natuurlijk al sinds zijn aanstelling in februari 2013.
Alle belangrijke beleidsbeslissingen vernemen de verkozen raadsleden via de gazetten, meestal het vlugst via de pen van (LPS) van “Het Laatste Nieuws”.
Maar nu heeft Vincent Van Quickenborne het officieel en luidop bevestigd: al wat nieuw is in het beleid krijgen de lokale persjongens en -meiskes in het vervolg het eerst te horen.
Hoe is onze burgervader tot dit vaste en drastische besluit gekomen?

Gisteren was er politieraad en daar pakte de voorzitter van de Raad onverhoeds uit met de mededeling dat het nieuwe politiekantoor (van de gehele zone VLAS?) in 2018 komt in het (oude) schoolgebouw van een campus van Howest, gelegen aan de Renaat De Rudderlaan (achter café Pirroen).
Van Quickenborne pakte daarbij uit met een powerpoint waarbij enkele luttele gegevens werden verstrekt qua oppervlakte en prijzen en zo. Maar toen bleek dat het CD&V-raadslid Patrick Jolie al van een en ander (en veel!) op de hoogte was en bij zijn tussenkomst zelfs al enkele aangebrachte cijfergegevens kon contesteren.

De burgemeester schoot toen asap in een franse colère.
Furieus als een toneelspeler gelijk, riep hij uit dat het voortaan zou gedaan zijn met het toekennen van het primaatschap inzake informatieverstrekking aan de raadsleden. (Voor één keer dat hij uit respect voor de Raad de pers niet op voorhand had ingelicht moest hem nu zoiets overkomen. Geconfronteerd worden met een lek.)

P.S. (1)
De aankondiging van de nieuwe thuishaven voor de politie was niet geagendeerd op de politieraad van gisteren. Nochtans was de voltallige pers daar ter plekke. Dat kan geen toeval zijn. De pers is daar nooit op aanwezig (behoudens soms één scribent). Er wordt ook gefluisterd dat de raadsleden van de meerderheid al in het bezit waren van de powerpoint.

P.S. (2)
Patrick Jolie was al geruime tijd in het bezit van enige substantiële informatie over dat nieuwe gebouw, maar heeft dat tot de dag van gisteren voor zichzelf gehouden. Hij is er niet mee naar de pers gelopen.

Over de kostprijs van het nieuwe politiegebouw (15 miljoen euro?) en de waarlijk demagogische vergelijking die de huidige coalitie maakt met de geraamde prijs van wat vroeger was gepland op Kortrijk Weide (40 miljoen?) hebben we het hier in een latere editie van kortrijkwatcher.