Die subsidies voor het gebruik van zonne-energie hebben Stad een fortuin gekost

In de gemeenteraad van maart 2004 alreeds is een subsidiereglement voor de installatie van zonneboilers of van een netgekoppeld fotovoltaïsch systeem goedgekeurd. De premie bedroeg toen 500 euro.

– Met ingang van 1 oktober 2009 dan is de premie voor fotovoltaïsche panelen stopgezet en heeft men die voor zonneboilers verminderd tot 300 euro.
Welnu, in de periode 2004 tot oktober 2009 heeft Stad voor een bedrag van niet minder dan 316.400 euro aan subsidies voor die panelen uitgekeerd.
Hét topjaar was 2009. Voor 108 aanvragen voor fotovoltaïsche systemen en 48 zonneboilers is in dat jaar alleen al 240.900 euro uitbetaald.

– De gemeenteraad van maart 2014 heeft nu ook totaal onopgemerkt de premie voor zonneboilers afgeschaft, met ingang van eind maart van dit jaar.
Op de valreep zijn nog 32 aanvragen goedgekeurd voor een bedrag van 9.600 euro.

Al met al komen we dus sinds 2004 aan een totaal bedrag van 392.000 euro subsidies.
Dat is 15.680.000 oude BEF. In tien jaar tijd.
Daarmee hebben we dus voor vele jaren in de toekomst in onze stad Kortrijk de uitstoot van broeikasgassen verminderd en de uitputting van fossiele energiebronnen voor een tijdje vertraagd. Kan tellen.