Hoeveel kosten die camera’s in het winkelgebied eigenlijk ?

In de maand mei worden er dus 14 bijkomende camera’s geplaatst in het winkelgebied. Volgens de gazetten is daar een investering mee gemoeid van 112.000 euro. Eén gazet vermeldt zelfs tegelijk twee verschillende prijzen en heeft het over 16 camera’s. En Het Kortrijks Handelsblad weet het heel nauwkeurig: het gaat om 112.302,22 euro.

Onze onderzoeksjournalist Dieppe Throot is maar weer eens in de officiële papieren gedoken en komt tot andere resultaten.
Ziehier.

– Lot 11 (deelopdracht 4): installatie van 14 camera’s op 5 locaties in het winkelwandelgebied:
Gegund aan de firma RTS uit Ieper voor 81.864, 56 euro (incl. BTW).
In “een plan van aanpak” van het cameratoezicht had men het over 19 camera’s met verschillende ramingen (een keer 117 duizend euro, een andere keer 132 duizend euro).

– Lot 5 (deelopdracht 4): plaatsen van glasvezel voor camera’s in het winkelwandelgebied:
Gegund aan de firma Jacobs uit Deerlijk voor 28.162,86 euro. (Eigenaardig is dat hier sprake is van 7 locaties.)

– Lot 1 (deelopdracht 7): levering van hardware en opslagcapaciteit voor camera’s in het winkelwandelgebied:
Gegund aan de firma Real Dolmen uit Huizingen voor 13.953,87 euro. (Hier gaat het over 6 locaties.)

– Lot 10 (deelopdracht 4): draadloze netwerkverbinding voor camera’s in het winkelwandelgebied:
Gegund aan RTS uit Ieper voor 2.274,80 euro. (Het gaat weerom om 5 locaties.)

We tellen samen en komen tot een bedrag van 126.256,09 euro.
Dat is een ander bedrag dan wat is vermeld aan de verzamelde scribenten van de ’embedded press’
En de drie reeds geplaatste camera’s op het Overbekeplein kostten 13.551 euro.

Het cameratoezicht in het winkelwandelgebied vergt dus een investering van 139.807 euro.
Voorlopig want het cameraplan heeft het over 19 camera’s op 7 plaatsen met een geraamde kostprijs van 185.000 euro. In de planning wil men namelijk nog camera’s in het Boerenhol en aan het kruispunt Voorstraat/Sint-Niklaasstraat.

Komt daar nog bij dat het gemeentebedrijf PARKO nog 8 (ja?) dure ANPR-camera’s (die nummerplaten kunnen herkennen) zal aanschaffen voor een drietal uitgekozen locaties. De prijs hiervan kon onze onderzoeksjournalist niet achterhalen. Het gemeentebedrijf is traditioneel over zijn financies in het geheel niet transparant.

Budgettering

De begroting 2014 voorziet voor die camera’s slechts 150.000 euro, terwijl er uiteindelijk 190.000 euro zal nodig zijn in dit lopende jaar. Men wil daarom 50.000 euro verschuiven van 2015 naar 2014. In het budget 2015 is immers 260.000 euro ingeschreven. Men wil later nog camera’s op de Grote Markt, het Begijnhofpark, de Houtmarkt en Budabeach.
En in het oorspronkelijke ICT-raamcontract (lot 11) is sprake van camera’s op 47 locaties in de politiezone VLAS, voor een geraamd bedrag van niet minder dan 847.943 euro.

P.S. (1)
Wat zal het onderhoud en het eventueel herstel van heel dat netwerk kosten, en wat is de personeelskost (het toezicht)? Wat kost de dispatchingruimte?
P.S. (2)
Specifiek voor de plaatsing van de camera’s in het winkelgebied is een externe specialist aangetrokken. Loonkost: 1.936 euro.
P.S. (3)
Burgemeester wil nog ANPR-camera’s aan de uitvalswegen van Kortrijk.