Het open zwembad gaat wat vroeger open

De zwemkom aan de vaart (Abdijkaai) gaat open op 28 juni (tot en met 31 augustus), terwijl eerder was afgesproken dat dit pas op 1 juli zou gebeuren. Om bezuinigingsredenen is het zwembad overigens pas vanaf 12 uur toegankelijk. Tot ontsteltenis van velen.

Er is nog heuglijk nieuws.
– Twee jobstudenten treden op als animator voor kleine kinderen vanaf drie jaar. (Is dat zwembad voor de kindjes dan weer bruikbaar, met een echte redder?)
– Men zal wekelijkse activiteiten organiseren, kleine events en workshops.
– Er komen tenten op de ligweide, om te schuilen bij slecht weer. (Dat is niet erg voordelig voor de exploitanten van de cafetaria…)
– Op onvoorziene drukke momenten worden gemeenschapswachten ingeschakeld.
– De toegangscontrole zal gebeuren door jobstudenten met het statuut van een ‘fuifbuddy’.
– Er is geen vaste, permanente bewaking meer van de fietsenstaling.

Voor de personeelskost is dit jaar een budget voorzien van 193.700 euro, maar men denkt dat men het met minder zal kunnen klaarspelen.
De gemiddelde loonkost voor de seizoenswerkers (contractuelen en gesco’s) bedraagt voor twee maanden 57.818 euro. Voor de jobstudenten is dat 45.896 euro.

P.S.
In tegenstelling tot wat de burgemeester ooit heeft verklaard, meent schepen Marc Lemaitre (een fervent zwemmer) dat het open zwembad ten eeuwigen dage zal blijven bestaan. De schepen van sport An Vandersteene heeft zich daar nog niet over uitgelaten. Onder dwang?