Criminaliteitscijfers van het jaar 2013 – met enkele stijgingen dan (1)

Al in januari van dit jaar 2014 pakte de burgemeester Asap uit met enkele zorgvuldig geselecteerde criminaliteitscijfers over het jaar 2013 in de politiezone VLAS. Hij had het daarbij simpelweg uitsluitend over die enkele in aantal dalende misdrijven. En zo kon onze lokale ’embedded press’ alweer uitpakken met koppen als “harde aanpak loont”, of “criminaliteit fors gedaald”. De burgemeester vond dat maatregelen zoals nieuwe toezichtcamera’s op straat en ook meer blauw op straat (??) “al onmiddellijk vruchten hebben opgeleverd”. Bon.
En die persejongens dan maar noteren van jewelste. Schrijven en schrijven maar. Nota’s van Asap afschrijven. Kop naar beneden. Geen vragen.

Bon. Het aantal misdrijven in 2013 ten opzichte van 2012 is gedaald met 6 procent: van 8.588 naar 8.081.
Maar dat was in 2012 (dus onder het oude CD&V-VLD bestuur) ook al het geval. Ook toen zagen we een daling van precies 6 procent: van 9.109 (2011) naar 8.563 (2012).
(Let intussen even op het feit dat de cijfers voor 2012 verschillend zijn volgens de bron die men raadpleegt. Het ene cijfer van 2012 komt van de website van PZ VLAS, en het andere kreeg de politieraad te horen.)
Voorts is het zo dat voor bepaalde “criminele figuren” de cijfers van het jaar 2010 bijvoorbeeld gunstiger zijn dan die van 2013. Het totaal aantal geregistreerde criminele feiten bedroeg toen 7.949. Bijvoorbeeld.

We zijn nu al half april 2014, en de volledige “criminaliteitbeeldanalyse 2013” is nog altijd niet gepubliceerd op de website van de politiezone.
Kortrijkwatcher geeft onze lezers dan maar in primeur wat cijfermateriaal. (De reguliere pers mag die gerust overnemen.)

Totaalbeeld
Voor geheel de zone gaat het dus van 8.588 feiten in 2012 naar 8.081 in 2013. (Min 6 procent.)
Lendelede: van 153 naar 131 (-14 %)
Kuurne: van 633 naar 523 (-17 %)
Kortrijk: van 7.802 naar 7.427 (-5 %)

Criminaliteitsgraad
(De verhouding tussen het totaal aantal feiten tegenover het aantal inwoners.)
Van 7,6 procent naar 7,2 procent. (Vgl. met het jaar 2010: 7,1 procent.)

Criminaliteitsdichtheid
(De verhouding van het aantal feiten tegenover de oppervlakte van de zone in km².)
Van 6,9 naar 6,5 procent. (Vgl. met 2010: 6,4 procent.)

Misdrijven tegen de eigendom
Van 5.151 naar 4.503. Een afname van 13 procent. (Vgl. 2010: 4.854.)

Misdrijven tegen de persoon en gezin
Van 1.010 naar 1.072. Dit is een stijging van 6 procent.

Openbare orde en veiligheid
Van 355 naar 390. Een stijging van 10 procent.

Overtredingen van bijzondere wetten
(Het gaat hier om drugs, dronkenschap, vreemdelingenwetgeving, wapenbezit, milieu.)
Van 1.809 naar 1.849. Een stijging van 2 procent.

Overtredingen van lokaal politiereglement
(Het gaat hier eigenlijk om GAS-inbreuken door de politie geregistreerd.)
Van 261 naar 267. Een stijging van 2 procent.

In een volgend stuk krijgen onze trouwe lezers wat meer details bij de diverse klassen van criminele feiten.