Een voorlopige berekening van de kostprijs van het nieuwe vlasmuseum aan de Leie (3)

Dat valt eigenlijk nog mee, in vergelijking met vroegere ramingen. We komen aan 6,5 miljoen euro.
Nauwkeurig: 6.558.586 euro.
In dit bedrag is wel nog geen rekening gehouden met de erelonen (11 procent) voor de architecten (NoA) en de scenografen (MADOC).
Ook niet met de kosten voor de luiken “grafiek” en “research en redactie” noch met kosten voor het communicatiebureau.
Het wordt dus zeker – alles bijeen gerekend – minstens 7 miljoen euro.

Wat zit er wel in deze totaalsom van 6,5 miljoen?
– Voorbereidende werken, plus verbouwing en afwerking (loten 1 tot 5): 3.387.174 euro.
– Museale inrichting (loten 6 tot 9): 843.897 euro.
– Andere inrichtingen (loten 10 tot 12): 168.361 euro.
– Erfpacht: 2.034.050 euro.
– Museumplein: 55.000 euro.

Over mogelijke subsidies en deelnemingen hebben we het nog een andere keer.
Men hoopt op 3,6 miljoen, de opbrengst van de verkoop van het vroegere vlasmuseum (die 1 miljoen) inbegrepen.