Over de evolutie van de kostprijs van het nieuwe vlasmuseum aan de Leie (1)

Vele jaren geleden gewaagde het voorontwerp van de aangezochte ontwerper (NoA.architecten uit Brussel) van een totale kostprijs van zowat 6,04 miljoen euro, inclusief BTW en erelonen. Het toenmalige bestuur (schepen Jean de Bethune) was daar danig van geschrokken en vroeg om wat wijzigingen aan het ontwerp en opteerde voor een “gefaseerde uitvoering” van de werken. Dat wil zeggen dat men er voor koos om bepaalde zaken (nog) niet te doen. En zo bracht men de prijs voor de verbouwing en inrichting van het Euroshoppand tot museum op 5,04 miljoen.

We maken nu een sprong in de tijd.
In oktober vorig jaar boog de nieuwe coalitie zich weer een over een nieuwe raming van de kosten.
Voor de loten 1 tot 11 (verbouwing en inrichting, waarover later meer) kwam men op een totaal van 3,54 miljoen. Met BTW en erelonen en nutsaansluitingen erbij liep het bedrag op tot een algemeen totaal van 4,78 miljoen euro. Dat is dus onder het bedrag dat in de begroting van 2013 was voorzien, namelijk 5,05 miljoen.
Verwachte toelage van 2,21 miljoen. Gemeentelijk aandeel dus: 2,83 miljoen

Nu een klein sprongetje in de tijd.
In december vorig jaar kreeg het bestuur een nieuw lijstje van kostenramingen.
En dit keer was men de erfpacht die (cash) werd betaald niet vergeten.
De kostenraming werd dus al wat juister en nauwkeuriger:
– erfpacht: 2.034.050 euro
– erelonen: 524.482 euro (voorheen: 389.851 euro)
– museale inrichting: 638.578 euro
– verbouwing en algemene inrichting: 3.997.442 euro.
Totaal: 7.194.552 euro.

Nochtans.
Ook dit lijstje is onvolledig.
– Men vergeet de kosten voor de omgevingsaanleg (museumplein). Die zullen waarschijnlijk 55.000 euro bedragen.
– En de kosten voor de voorbereidende ontmantelingswerken: 70.104, 98 euro.
– En de honoraria voor het luik “grafiek” en het luik “research en redactie”.
– En de erelonen voor het bureau “communicatie”.

Komende maandag is er een eerste budgetwijziging 2014 geagendeerd op de gemeenteraad.
Omdat bepaalde werken in 2013 nog niet waren gegund moeten die (geraamde) uitgaven (voor de loten 6 tot en met 12) nu opnieuw en gedetailleerd ingeschreven worden in het budget 2014. En zo weten we weer meer.
Wordt vervolgd.

P.S.
Er zijn ook ontvangsten: toelagen van andere overheden, van het stadsvernieuwingsfonds. En de verkoop van het oude vlasmuseum moet 1 miljoen euro opbrengen.
Daarover ook later meer.