Raming en inkohiering van de belasting op geldautomaten

We hebben het daar al een keer over gehad (op 18 maart), over het bijwijlen opvallende verschil tussen de geschatte (begrote) belastingontvangsten en de werkelijk te innen bedragen.
Zoals onze trouwe lezers wel degelijk weten, heeft de nieuwe tripartite al onmiddellijk drie totaal nieuwe belastingen ingevoerd. Te weten: 1) de belasting op geldautomaten, 2) de verblijfsheffing (overnachtingen in hotels), 3) de belasting op sampling.

Het schepencollege heeft nu het kohier m.b.t. tot de heffing op geldautomaten voor het jaar 2013 vastgesteld en uitvoerbaar verklaard.
Er waren 46 ingeschreven voor een te betalen bedrag van 50.500 euro. Het tarief per geldautomaat en per jaar bedraagt 500 euro, dus zou het om niet minder dan 101 toestellen gaan.
Hoeveel was er dan wel begroot in het budget 2013 voor wat officieel heet “heffing op bank- en financieringsinstellingen”? Slechts 25.000 euro…

De reële opbrengst voor het jaar 2013 van de andere nieuwe belastingen kennen we nog niet.