Is dat een investering? Een hondje kopen?

Het politiecollege van onze politiezone VLAS heeft op 14 maart beslist om een drughond te kopen, van het type Labrador. Zo’n kleintje. Nog werk aan.
Mag dat?
De begroting (budget) van de zone voor dit jaar 2014 komt er pas aan in mei. Tot zolang kunnen geen investeringen gebeuren. Vandaar onze vraag, supra.

Ander feit.
Begin deze maand maart zijn er drie camera’s geplaatst op het Overbekeplein. Dit vereiste een aanpassing van de dispatching bij de politie. Kostprijs (voor rekening van de politie): 1.607 euro. Opnieuw de vraag: is dit een investering?

Ander feit.
Zolang er geen goedgekeurde begroting bestaat kan men geen niet-verplichte (facultatieve) uitgaven verrichten.
Welnu, het politiecollege van 21 februari heeft de betaalbaarstelling bevolen van de facturen voor de huldiging van gepensioneerden.

P.S.
Kortrijks burgemeester (voorzitter van het politiecollege, met als koosnaam: ASAP) motiveert het uitstellen van de agendering van de begroting met te zeggen dat men best wacht op de jaarrekening 2013, om op deze wijze te komen tot preciezere ramingen voor het budget van dit jaar.
Larie en apekool is dit.
De embedded press noteert dat dan. En de Kortrijkzanen lezen dit dan.
Op basis van deze redenering kon men ook wachten tot in mei om de stadsbegroting 2014 vast te stellen.
‘t Is toch waar zekers?