Over de internationale vrouwendag in Kortrijk

Na een immens lange historische inleiding over vrouwenemancipatie heeft N-VA-raadslid Steve Vanneste al op 20 augustus 2013 drie schriftelijke vragen gesteld aan het stadsbestuur over wat men van plan was te doen ter gelegenheid van de Internationale Vrouwendag van 8 maart 2014, maar ook op de Nationale Vrouwendag van 11 november 2013.

Niets dus.
In het Bulletin van Vragen en Antwoorden van oktober 2013 lezen we de motivatie.

“In het verleden organiseerde stad de Internationale Vrouwendag in samenwerking met organisaties als KAV en VIVA SVV. (…) Soms werd er een land (Zuid-Afrika, Filipijnen) in de kijker geplaatst.
In 2007 besliste de KAV om niet meer deel te nemen aan de Vrouwendag in Kortrijk. Na de editie van 2011 haakte ook VIVA SVV af. Beide vrouwenorganisaties organiseren wel nog steeds activiteiten op deze dag voor hun eigen achterban. De stad helpt om deze activiteiten te promoten.
(…)
Op vandaag heeft het stadsbestuur geen plannen om de organisatie van de Vrouwendag terug op te nemen of hieraan actief te participeren. Uiteraard respecteren we de betekenis van die dagen en maken we van de strijd tegen alle vormen van discriminatie een bijzonder strijdpunt. We willen een actief beleid voeren rond non-discriminatie van alle aard. (…) Strijden tegen ongelijkheid tussen mannen en vrouwen moet een concreet aandachtspunt zijn doorheen het hele jaar.
De stad voert preventieve acties om discriminatie te voorkomen, waaronder een jaarlijkse campagne. Wie denkt op basis van zijn of haar geslacht te worden gediscrimineerd kan bij het meldpunt discriminatie van de stad terecht.”

Commentaar
* Er was op 7 maart een actie van VIVA SVV in het Moysoncentum op het President Kennedypark. Op dezelfde dag ook een actie van CD&V – Werkgroep Vrouw en Maatschappij bij de Zorgroep H.HART. Deze activiteiten werden toch niet gepromoot door Stad?
* Heeft er iemand weet van een jaarlijkse campagne inzake non-discriminatie?
* Even wat info over de verhouding M/V bij de stadsadministratie. Toestand eind vorig jaar, in Voltijdse Equivalenten uitgedrukt.
– contractuelen: 165,63 V / 190,65 M
– gesco: 124,08 V / 96,74 M
– vast benoemd: 58,74 V / 183,53 M.