Konden Stad en OCMW een maand lang geen brieven versturen?

Dat zou kunnen, maar we willen eigenlijk wél nog iets anders vertellen.

De gemeenteraad van november vorig jaar gaf zijn toestemming om via een raamcontract enveloppen, briefpapier (met logo) en ander (plot)papier voor zowel de stadsadministratie als het OCMW aan te kopen voor een periode van twee jaar, dus van januari 2014 tot en met december 2015. Men zou werken met een algemene offerteaanvraag en de totale kost werd geraamd op 129.414 euro oftewel 156.591 met BTW.

Voor Stad Kortrijk raamde men de kosten voor de enveloppen op 26.187 euro (31.686 euro incl. BTW) en voor het briefpapier op 16.063 euro (19.436 euro incl. BTW). Totaal voor deze beide percelen: 42.250 euro of 51.122 euro met BTW. Dat is omgerekend 1.760 euro per maand 24 maanden), of 2.130 euro met BTW.
Beste lezer, onthoud nu maar even die cijfers.

Bij de beoordeling van de offertes – midden december van vorig jaar – bleek dat een aantal percelen niet aan dezelfde leverancier konden worden toegewezen, iets wat in het bestek nochtans was voorzien. Het Schepencollege besliste dan maar om de percelen die sloegen op enveloppen en op het briefpapier aan geen enkel firma te gunnen. Men zou een nieuwe offerteaanvraag uitschrijven, maar nu op basis van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.
Dat vergde allemaal een beetje tijd, zodat de nieuwe gunning pas eind januari van dit jaar kon gebeuren en dientengevolge slechts sloeg op een periode van 23 in plaats van 24 maanden: van februari 2014 tot en met december 2015.
Vandaar de pertinente vraag in de titel van dit stuk: beschikten Stad en OCMW in de afgelopen maand januari wel over het nodige briefpapier en enveloppen?

Maar nu iets anders nog. De kostprijs!
De levering van het briefpapier en enveloppen samen is eind januari 2014 gegund aan de NV Continuga uit Heule voor niet minder dan 57.723 euro (excl. BTW) of 69.845 euro (incl. BTW). Per maand (23 maanden) gaat het om 2.509 euro of 3.026 euro met BTW.

Vergelijk nu maar eens met de oorspronkelijk raming.
Die bedroeg 42.250 euro (excl.) of 51.122 euro (incl.).
De werkelijke kostprijs voor de enveloppen én het briefpapier voor de stadsadministratie ligt 36 procent hoger dan geraamd!
Moet dit dan niet ter kennis gebracht aan de gemeenteraad?

P.S.
De firma Lyreco Benelux uit Vottem mag (zoals voorheen) al het andere papier leveren aan Stad en OCMW.
De gevraagde prijs voor de levering aan Stad ligt hier plots merkwaardig dicht bij de schattingsprijs: De raming bedroeg 82.978 euro (met BTW). Vraagprijs: 83.091 euro. Verschil: 113 euro…