Aanpassing van parochiegrenzen aan de gemeentegrenzen

Heden doen er 21 Kortrijkse kerkfabrieken (incl. de protestantse kerk) beroep op een exploitatietoelage van Stad (dat is: van ons). Vijf van die kerkfabrieken zijn gemeentegrensoverschrijdend zodat hun toelagen onderhevig zijn aan een verdeelsleutel met Kuurne, Harelbeke en Wevelgem.

Stad is nu bereid om in overleg met de gemeente Harelbeke en Kuurne een positief advies te verlenen aan de Minister van Binnenland Bestuur om de parochiegrenzen van Sint-Godelieve, Sint-Rita en Sint-Augustinus aan te passen aan de gemeentegrenzen.

Hierna de bestaande verdeelsleutels voor de exploitatietoelagen:
– Sint-Godelieve: 84,25 % ten laste van Kortrijk en 15,75 % ten laste van Kuurne.
Voor 2013 gaf dit als resultaat dat Kortrijk instond voor een toelage van 60.224 euro.
– Sint-Rita: 4,85 % van Kortrijk en 95,15 % van Harelbeke.
De Kortrijkse bijdrage bedroeg in 2013 slechts 974 euro.
– Sint Augustinus:2,20 % van Kortrijk en 97,80 % van Harelbeke.
Kortrijkse bijdrage: slechts 763 euro.

P.S.
De huidige tripatite neemt zich voor om voor de gehele bestuursperiode de exploitatie-uitgaven voor de kerkfabrieken te plafonneren op het niveau van 2014, zijnde 1.472.873 euro. Dat is 19,6 euro per inwoner, – niet per kerkganger.
(De vorige bestuursploeg heeft dit ook een keer beloofd in een meerjarenbegroting, maar het plafond was toen wel geïndexeerd.)