Wat is de nieuwe bewindsploeg nog van plan, dit jaar dan? (2)

Zoals gezegd heeft de reguliere pers het nauwelijks gehad over wat de tripartite dit jaar meent te kunnen verrichten. Uw elektronische krant KW zegt het dan maar.
Over de geraamde investeringen voor 2014 hadden we het al in een vorig stuk. En een aantal subsidies (toelagen) zijn hier ook al een keer vermeld.
Laat ons het nu maar hebben over het exploitatiebudget 2014, wat men vroeger “de gewone begroting” noemde.

De uitgaven: 114,25 miljoen euro
Het gaat hier o.a. om bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (47,5 miljoen), subsidies (37,1 miljoen).

De ontvangsten: 122, 68 miljoen
Bijvoorbeeld: opcentiemen op de onroerende voorheffing (31,3 miljoen), aanvullende belasting op de personenbelasting (22,2 miljoen), fondsen (30,3 miljoen).

In een volgend stuk zullen we concreet een aantal van die operationele uitgaven toelichten.
Dat wil zeggen: een serie uitgaven (actieplannen) per beleidsdomein aanstippen. Voor “bedrijfsvoering” gaat het om 23,6 miljoen aan uitgaven, voor “mens” om 58,2 miljoen, voor “ruimte” om 24,0 miljoen.

Tot dan.
Wist u bijv. dat de nieuwe ploeg een ombudsman gaat aanstellen? Een kindergemeenteraad zal organiseren? Radio Quindo wil steunen? Dat er een tweejaarlijkse stadsdichter komt?