Over de zogenaamde schuldenafbouw

De nieuwe bewindsploeg is er in geslaagd om via de schrijvende “embedded press” twee zaken over de gemeentefinanciën wijs te maken aan de Kortrijkse kiezer: 1) dat de belastingen niet verhogen, en 2) dat men de schuldenlast gaat afbouwen.
Het eerste punt is hier al voldoende weerlegd, alleen al door te wijzen op het simpele feit dat de nieuwe tripartite waarlijk prompt drie geheel nieuwe belastingen heeft ingevoerd.
De tweede belofte van ons stadsbestuur is deels waar: de uitstaande schuld daalt van 160,57 miljoen in 2013 naar 151,44 miljoen euro in 2014. Maar dan is het gedaan!

Onder “uitstaande schuld” bedoelt men de optelsom van 1) de financiële schulden op 1 januari van het jaar, 2) de nieuwe leningen, 3) de vervroegde aflossingen (maar die zijn nog niet voorzien, 4) de periodieke aflossingen (zonder de intresten).
Hierna een overzicht van het verloop van die financiële schulden, telkens zoals vastgesteld op 31 december van het desbetreffende jaar.

2013: 160.578.629 euro
2014: 151.440.019
2015: 170.374.864
2016: 188.101.713
2017: 192.585.031
2018: 184.601.811 euro.

Tijdens de vorige legislatuur (een coalitie van CD&V én liberalen) is de uitstaande schuld fel opgelopen: van 113,6 miljoen in 2007 naar 177,8 miljoen in 2012. Het hoogtepunt viel wel in 2011 met 183,7 miljoen euro. Maar merk dus op dat we in de huidige bestuursperiode dit bedrag alweer overstijgen in de overgang van het jaar 2016 naar 2017.

P.S.
Dit stuk kadert in onze serie over het gegoochel met cijfers, voornamelijk die cijfers die je van je leven NOOIT gaat lezen in de gazetten.
Een volgende keer hebben we het over de leningslasten. In tegenstelling tot wat de lokale journalisten menen, zijn de Kortrijkse burgers wel degelijk geïnteresseerd in dit soort geldzaken. Het gaat om onze portemonnee! Om de belastingen die we gaan betalen. In het laatste jaar van deze coalitie (2018): 70,40 miljoen. Nu (2014): 63,94 miljoen euro. Per inwoner (babies inbegrepen) betalen we dit jaar 851 euro aan belastingen. En aan het eind van de bestuursperiode 937 euro.
Kunnen de gazetten daar dan toch niet een keer een grafische vorstelling van geven, een mooie opgaande curve?