Burgemeester en schepenen kregen een brief van de vzw Stedelijke Musea

En wat voor een!
Hierna enige uittreksels. Soms met enige toelichting van kortrijkwatcher, cursief gedrukt.

“Op de Algemene Vergadering van oktober werden we geconfronteerd met de harde beslissingen van het stadsbestuur. Er kwamen antwoorden, maar er rezen minstens evenveel nieuwe vragen.”
(Al maanden tevoren had de nieuwe tripartite o.a. beslist om het Broelmuseum te sluiten en te werken aan een nieuw “stadmuseum” in het huidige 1302. Het bestuur werd niet geraadpleegd.)

“Als bestuurders staan we nog steeds klaar en hebben we zelfs goesting om samen met u te werken aan het museum- en tentoonstellingsbeleid. Maar onder deze voorwaarden:
* Geef ons een duidelijk mandaat. Zijn we inhoudelijk en financieel eindverantwoordelijk voor de grote projecten of niet? (…)
* Geef ons meer inzichten in de stand van zaken rond het budget. (…)
* Maak duidelijk in de samenwerkingsovereenkomst en de afsprakennota dat het over een inspannings- en geen resultatenverbintenis gaat.
* Geef ons inspraak in de besteding van het Felixfonds.
(Dat zijn reserves van de musea die op een stadsrekening staan. Het schepencollege zou dat geld willen gebruiken voor de uitbouw van het nieuwe museum- en erfgoedbeleid. Het gaat om zowat 650.000 euro in het totaal.)
* Betrek ons tijdig. U heeft gekozen voor onze expertise. Gebruik deze dan ook om uw beleid voor te bereiden.
* Laat ons samenwerken aan een meer realistische timing.”(…)

“Ten tweede willen we er u op wijzen dat uw beslissing om het Broelmuseum te sluiten tot gevolg heeft dat de stad één regionale erkenning verliest. De facto wil dat zeggen dat de vzw Stedelijke Musea in 2015 en 2016 jaarlijks 75.000 euro minder heeft en dat er geen garantie is dat de middelen vanaf 2017 terugkeren.”(…)

“Ten derde stellen we tot onze grote bezorgdheid vast dat de gebouwen waar onze collecties bewaard worden zullen sluiten voor dat de bouw rond het nieuwe depot gefinaliseerd zal zijn. Kan u ons garanderen dat onze collecties in tussentijd goed bewaard kunnen worden?”

“Ten slotte willen we in de marge van deze brief graag ook onze bezorgdheid uitdrukken over de toekomst van de stedelijke culturele infrastructuur en in het bijzonder over het Broelmuseum. Het is een historisch belangrijke site op en strategische locatie met alle troeven om kunst te presenteren.”
(Het nieuwe schepencollege wil het Broelmuseum in erfpacht geven aan particulieren. Om wat te doen? Er zouden al kandidaten zijn opgedoken, maar dit alles wordt geheim gehouden voor het bestuur van de musea. Overigens is hieromtrent door het schepencollege en de gemeenteraad nog geen gunningswijze bepaald. Verder is er in de schoot van het Erfgoedplatform een werkgroep ontstaan die nadenkt over de toekomst van de musea en daarover reeds een rapport heeft overhandigd aan het College. Kortrijkwatcher komt daar wel eens op terug. Voorts circuleert er op het internet een petitie die vraagt om het Broelmuseum te behouden.)