Geen paniek, beste abonnee !

Dat u een tijdje deze elektronische krant KW moet missen (maar niet voor lang hoor) is gewoon te wijten aan het feit dat een deel van de redactieleden aan teambuilding is gaan doen. Met name: de meest belaagde en uitgescholden medewerkers in de sociale media.
De opiniërende redacteurs zijn zich aan het ingraven in het nieuwe meerjarenplan 2014-2019 en het budget 2014 van de nieuwe investeringscoalitie. En onze senior writer volgt samen met Catherina, de nieuwe schepen van Financiën, een zevendaagse cursus over de nieuwe BBC. Organisatie Davidsfond en de Stichting L. de Raet. We willen er meer van weten dan gelijk wie !
In deze krant geen leugens, geen insinuaties meer !!

We komen terug, sterker dan ooit.