Goochelen met cijfers (1): inleiding

Gisteren heeft de nieuwe tripartite zijn meerjarenplan 2014 -2019 volgens de richtlijnen van de nieuwe “Beleids- en Beheerscyclus” (BBC) toegelicht aan de pers. Om de raadsleden niet helemaal te schofferen kregen zij nog vlug dezelfde dag per e-mail en per bode een aantal documenten. Soms nà de persconferentie.

Er heeft zich op die persconferentie een uniek feit afgespeeld dat navolging verdient. Voor het eerst in de geschiedenis heeft een raadslid zijn stoute schoen aangetrokken (ja, het gaat om de CD&V’er Cis Rodenbach!) en is het ‘persmoment’ (zo noemt men dat tegenwoordig) onuitgenodigd gaan bijwonen. Naar verluidt keek de burgemeester daar niet echt vrolijker van, maar men heeft het niet aangedurfd om het raadslid alsnog aan de deur te zetten.

De pers kreeg een map van 17 bladzijden, met zorgvuldig subjectief uitgekozen informatie uit drie verplichte documenten van de nieuw toegepaste BBC: het budget 2014 (60 bladzijden), het strategisch meerjarenplan 2014-2019 (72 bladzijden) en de omgevingsanalyse Kortrijk 2013 (89 bladzijden, met zelfs een SWOT-analyse).
De persmap bevatte dientengevolge uitsluitend euforische informatie, als een zegebulletin gelijk.

Vandaag kon u dus een algehele goednieuwsshow lezen in de papieren pers.
En zelfs gisteren al niets dan juichkreten in de sociale media. Kortrijk investeert 235 miljoen! Geen verhoging van de belastingvoeten ! Besparingen op het personeelsbudget !

Alle redactieleden van deze krant “Kortrijkwatcher” (bijgestaan door de kuisvrouw) zijn nu naarstig bezig met het lezen van de echte, authentieke bronnen, de drie BBC-documenten met in het totaal 221 bladzijden. We brengen u dus, beste lezer, straks een aantal objectieve kanttekeningen bij wat u verneemt uit de reguliere “embedded press”.
Graag gedaan.