Het standpunt van Unizo in verband met de invoering van extra koopzondagen

Er is hieromtrent veel verwarring. In de laatste gemeenteraad (18 november) beweerde schepen van Economie Rudolphe Scherpereel (N-VA) nog dat UNIZO misschien “geen vragende partij ter zake is maar het initiatief een kans geeft”. Is dat wel waar?

Zowel de burgemeester als de schepen kregen een brief van de voorzitter van UNIZO Kortrijk (Leopold Dekeyzer) als van de directeur van de vereniging voor Zuid-West-Vlaanderen (Axel Ronse)..
Schepen Scherpereel heeft het nagelaten om in de gemeenteraad ook maar één zin te citeren uit deze brief, dus doet Kortrijkwatcher het dan maar.

De brief begint aldus:
“Wij richten u dit schrijven naar aanleiding van uw vraag naar UNIZO ondersteuning inzake de erkenning als toeristisch centrum van de Kortrijkse binnenstad.”
Merk op : de schepen heeft dus blijkbaar niet direct gevraagd naar de houding van UNIZO in verband met de mogelijke invoering van maandelijkse koopzondagen. Maar de woordvoerders van de vereniging weten natuurlijk waar de klepel hangt. Zij wijzen erop dat er nu al per jaar voldoende koopzondagen mogelijk zijn.

– Bijgevolg: “We zien niet in waarom hiervoor een erkenning als toeristisch centrum noodzakelijk is.”

– En overigens: “Uit bevragingen en gesprekken met diverse handelaars leren wij dat zondagsopeningen: * geen rendementsverhoging veroorzaakt maar eerder een rendementsspreiding * extra kosten met zich meebreng * de relatie met het personeel onder druk zet.”

“Bovendien willen Kortrijkse handelaars dat wordt ingezet op evenementiële ondersteuning tijdens momenten waarop nog groeimarge zit. Dit is op zaterdagnamiddagen.”

“Daarom zullen wij de aanvraag tot erkenning van toeristisch centrum niet ondersteunen.”
Tot slot hoopt UNIZO dat er samen het stadsbestuur “andere pistes” kunnen uitgewerkt om de Kortrijkse detailhandel te versterken. Onder meer met extra evenementen op zaterdag, de aanpak van de leegstand en een geïntegreerde citymarketing.

———
ZO. Dat weten we dan weer.
Als het goed zit komt er morgen vrijdag 22 november opnieuw een overlegmoment met werkgevers (het management van K?), het vakbondsfront van het winkelpersoneel en het stadsbestuur. Schepen Scherpereel wil een charter laten ondertekenen dat over meer gaat dan de (nu) zes extra koopzondagen. Thema’s als leegstand, veiligheid, netheid zouden daarbij ook aan bod komen.