Stedenband met Cebu City nog voor drie jaar verder gezet

Kort geleden stelde onze onderzoeksjournalist de vraag hoe het nu zat (of zit) met onze stedenband met Cebu City, de hoofdstad van het gelijknamige Filipijnse eiland. Los van de ramp.

Op 12 november besliste het CBS om het samenwerkingsverband met die mega-stad uit het Verre Oosten te continueren voor een afgebakende periode van drie jaar (2014-2016) in plaats van zes jaar. In 2016 zal men dan op grond van alweer een evaluatie bepalen hoe het dan verder moet.

De beslissing van het CBS stoelt op een evaluatie waartoe al in mei van dit jaar is bevolen.
Het rapport van de werkgroep onder leiding van de Noord-Zuid-ambtenaar Stijn Van Dierdonck – ter waarde van 3000 euro – kon het CBS van 23 september bespreken (stond wel niet op de agenda), dus nog lang voor de rampzalige tyfoon Haiyan het noorden van het eiland Cebu bereikte.

Klimaatsteden, zeg

Niettemin – en dat is toch wel opmerkelijk – is er aan het inhoudelijk kader van de stedenband een thema “klimaat” toegevoegd.
“Kortrijk Klimaatstad” wil het met concrete projecten ook mogelijk maken om de klimaatverandering in Cebu naar onze eigen inwoners (Kortrijkzanen) duidelijk te benoemen in onze sensibiliseringscampagnes.
(Dat is ongetwijfeld een vraag geweest van de SP.A-schepenen in het beleid van de tripartite.)

Naar verluidt staat in het evaluatierapport te lezen dat het schrappen van de stedenband geen tot slechts een beperkte besparing zou opleveren. De Vlaamse overheid subsidieert immers voor een groot stuk de samenwerking met een partnerstad in het Zuiden…
Anderzijds zou volgens het rapport van onze mijlenvlieger Stijn de keuze voor een andere stad nauwelijks meerwaarde bieden en daarnaast een nieuwe investering vergen op vlak van de zoektocht naar een nieuwe partner en de uitbouw van een netwerk.

ZO.

In maart 2004 heeft toenmalig SP.A-raadslid Marc Lemaitre (toendertijd nog in de oppositie, nu schepen in de nieuwe tripartite) een keer gevraagd waarom men toen juist Cebu City heeft uitverkoren om aan ontwikkelingswerk te doen. Het antwoord kwam pas twee maanden later en was zeer onbevredigend. Op grond van niet nader bepaalde of onnozele criteria vielen ongeveer alle landen (steden) ter wereld uit, uitgenomen die van Zuid-Afrika, India en…de Filipijnen. (Waarschijnlijk kenden sommige bestuurders of ambtenaren van toen een of andere Belgische pater of non in die landen. Geen idee.)

P.S.
Kortrijkwatcher heeft al talloze veel stukken gewijd aan onze relatie met Cebu City. Om er de draak mee te steken, natuurlijk.
(Die peperdure snoep- en inleefreisjes heen en weer. We zijn ook een keer aan de arme Cebuanen gaan leren hoe ze op hun vuilnisbelten afval konden composteren. En den Tommy! De meeste schatrijke – veramerikaanste – burgemeester van dat eiland, toen. (Het stond allemaal niet de gazetten.)
Maar KW kwam als positivo wel met een alternatief. Laat ons een stedenband maken met een stad uit de Maghreb, een streek waar veel allochtone huidige Kortrijkzanen een band mee hebben. Hun roots.