Het dossier koopzondagen in Kortrijk als toeristisch centrum (2)

De nieuwe coalitie (VLD, SP.a en N-VA) wil het gebied binnen de kleine ring (R36) laten uitroepen tot “toeristisch centrum” om op die manier maandelijkse koopzondagen te kunnen organiseren. Hierbij beoogt men (K in Kortrijk) vooral om Fransen naar het winkelwandelgebied te lokken.

Hoe motiveert het stadsbestuur nu die aanvraag bij de betrokken federale ministers?

Met een oplijsting van bezienswaardige of bekende plaatsen

(U kan ze vinden op de www.toerismekortrijk.be.)
In het ingediende dossier vernoemt men 20 plaatsen met betrekking tot “historie en erfgoed”, 16 gaan over “creatieve maakeconomie en architectuur”, en 7 slaan op “funshopping”. (Stad Kortrijk zou de 12de plaats bekleden inzake funshopping in België.) Verder vermeldt men nog 14 grote publieksevenementen.
(Probleem is hier wel dat geen enkel van die bezienswaardigheden afzonderlijk een autonome aantrekkingskracht heeft, voor een toevloed aan toeristen kan zorgen.)

Met een indicatie van het aantal toeristen en de invloed op de tewerkstelling

Het aantal toeristen is op een wel héél zonderlinge manier berekend. Men heeft gewoon het aantal bezoekers samengeteld aan de balie van het toeristisch infokantoor in het Begijnhofpark, aan de drie musea en aan de enkele grote tentoonstellingen. En zo komt men aan 97.549 toeristen in 2012. Voorwaar: dit is een bijzondere indicatie.

(Een vorige studie van Idea Consult van juni 2012, besteld door voormalig schepen van toerisme Jean de Bethune, zegt ronduit dat men niet weet hoeveel dagtoeristen er naar Kortrijk komen.)
Het aantal aankomsten van verblijftoeristen is door Westtoer en enig onderzoek van Toerisme Vlaanderen “ingeschat” op 112.185 in 2012. Aantal overnachtingen: 206.114.
Nog bij middel van (niet nader toegelichte) inschattingen raamt men de bestedingen van toeristen op 43.025.802 euro.
Ten gevolge van dit alles zou het gaan om een tewerkstelling van 641 voltijdse equivalenten.
(Voor wat het aantal “aankomsten” en overnachtingen betreft toch even opmerken dat het hier in Kortrijk vooral gaat om zakenlieden. En van dat aantal weten we niet of zij nog wat aan sightseeing – “zakelijk toerisme” – doen.)

Met een beschrijving van de omkadering voor de opvang van toeristen

Hier heeft men het over het aantal parkeerplaatsen (5043 op de parkings van de binnenstad), de recreatieve routes (9), de cafés en restaurants (162 in de binnenstad, het aantal hotels (17), enzovoort. Vier I-points (digitale info-antennes).
(De reeds vermelde studie van Idea Consult vond het aspect ” toeristisch onthaal” alhier ondermaats.)

Met de impact van de toeristen op de detailhandel tijdens het hoogseizoen

In het dossier gaat men uit van ca. 175.000 verblijftoeristen per jaar.
De raming van de omzet is alweer gebaseerd op een niet nader genoemde studie van Toerisme Vlaanderen.
– Bestedingen in de detailhandel: 3,8 miljoen euro (op basis van een gemiddelde van 22 euro).
– Bestedingen in de horeca: 3,7 miljoen (gemiddeld 21,5 euro)
– Bestedingen voor drank en voeding: 3,8 miljoen (gemiddeld 14,5 euro)
– Totaal: 10,1 miljoen euro (gemiddeld 58 euro).

De impact van het dagtoerisme vertrekt nu van een geraamd aantal van 100.000 toeristen per jaar.
Het dossier neemt aan dat er op een koopzondag ongeveer 30.000 bezoekers de stad aandoen en dat een koopzondag gemakkelijk een extra omzet genereert van 1,5 miljoen euro.
(Merk op: er is in het dossier geen sprake van een hoogseizoen. Men toont niet aan dat er tijdens zo’n hoogseizoen een toevloed is van toeristen en hiermede een merkbare stijging van de omzet. Dit is nochtans een voorwaarde om een erkenning als toeristisch centrum te krijgen.)

Met een investeringsplan inzake toerisme
– Nieuw museum aan de Leie: 5,2 miljoen euro. (Men hoopt op 75.000 bezoekers per jaar.)
– Nieuw jeugdhostel: 5,1 miljoen.
– Renovatie Begijnhof (kijkwoning, museum, polyvalente zaal): 3,5 miljoen.
– Masterplan zwembaden (nieuw zwembad op Kortrijk Weide): geen bedrag vermeld in het dossier.

P.S.
Bij het Schepencollege weet men nu al zeker dat het bij de erkenning van het gebied als toeristisch centrum gewoon om een formaliteit gaat.