Het dossier koopzondagen in Kortrijk als toeristisch centrum(1)

Een deel van Stad Kortrijk wil de tripartite erkend zien als toeristische centrum. De enige bedoeling van de aanvraag is het organiseren van een maandelijkse koopzondag, buiten de traditionele zes bestaande (solden, eindejaar,…). Hierbij wil men in de eerste plaats op die dagen (nog) meer Fransen naar de binnenstad lokken.
Bij de publieke opinie heerst nog altijd de gedachte dat de zone waarvoor het stadsbestuur een afwijking vraagt op het principe van de zondagrust zich beperkt tot de winkelwandelstraten, of laat ons zeggen: het handelsdistrict. In werkelijkheid slaat de aanvraag op geheel het gebied binnen de kleine ring (de R 36).

Er zijn eigenlijk twee aanvragen ingediend.
Bij de Minister van Werk (Monica De Coninck) vraagt men om een afwijking op de arbeidsreglementering, het artikel over de zondagrust. Bij een erkenning als toeristisch centrum kan dan tussen 1 mei en 30 september op zondagen worden gewerkt, tijdens de paas- en kerstvakantie ook nog en bijkomend nog op ten hoogste op 13 zondagen.
Om ontvankelijk te zijn moet de aanvraag tot erkenning bij deze minister vergezeld zijn van volgende gegevens:
– een oplijsting van bezienswaardige of bekende plaatsen
– een indicatie van het aantal toeristen
– de omkadering van het toeristisch onthaal
– de impact op de detailhandel van het toerisme tijdens het hoogseizoen
– een investeringsplan
– cijfermateriaal.

Bij de Minister van Middenstand (Sabine Laruelle) vraagt men om een afwijking op de wet die sluitingsuren en een verplichte wekelijkse rustdag oplegt.
Ook hier moet het dossier een aantal gegevens vermelden, zoals:
– een beschrijving van de overnachtingsmogelijkheden
– het aantal overnachtingen
– de invloed van het toerisme op het economisch leven en de tewerkstelling
– de investeringsprojecten met het oog op de uitbreiding van het toerisme.

In een volgend stuk zal kortrijkwatcher het dossier nader bekijken. U een aantal gegevens bezorgen over het toerisme in Kortrijk.